Denne har rømt fra et oppdrettsanlegg: Ingen vet hvor den kommer fra

Fiskeridirektoratet er sikre på at minst 200 laks har rømt fra en lokalitet i nærheten av Sjona.