Rikingene skal tas og laksebaroner får som fortjent.

Den aggressive retorikken vi nå ser fra venstresida, tror de muligens faller i god jord. Jeg har nå mine tvil om akkurat det. Det som det i alle fall ikke er tvil om, er at begge regjeringspartiene faller som en stein. Forklaringene finner de alle andre steder enn i den politikken og retorikken de selv fører. Dem om det.

For mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke lar seg skremme over at hundrevis av ansatte i laksenæringen har fått permitteringsvarsler, er det grunn til å tro at de som faktisk må få utbetalingene sine fra NAV er rimelig skremte.

Finansministeren står på sitt, og nekter å snu om lakseskatten.

– Når vi skal lande dette, skal vi lage et forutsigbart og trygt system som skaper arbeidsplasser langs kysten, sier Vedum til VG.

Det er vel ikke et øyeblikk for tidlig at forutsigbarhet kommer inn i bildet her. Strengt tatt hadde det vel vært en utmerket idé å gjennomføre ei skikkelig konsekvensutredning av hele lakseskatte-opplegget, før det kom som ei bombe i forslag til statsbudsjettet 2023.

Dagen etter at forslaget ble lagt fram, ble det klart at Nova Sea satte investeringer på over 3,3 milliarder kroner på vent. På et frokostmøte i Ranaregionen næringsforening ikke lenge etter, kom det fram at bedrifter på Helgeland, som følge av den foreslåtte lakseskatten, har fått kansellert ordrer for flere hundre millioner kroner.

Tilsvarende eksempler hagler inn fra hele Kyst-Norge. Og nå kommer massepermitteringene. Det skremmer altså ikke finansministeren, mens 94 ansatte i og tilknytta Romdal Processing og 339 ansatte i Lerøy nok skjelver i buksene.

En som på vegne av «laksebaronene» ikke lar seg skremme, er 24 år gamle Håvard Olaisen fra Lovund.

Han er sønn av Maria Olaisen og nevø av Aino Olaisen, døtrene til oppdrettsgründer Steinar Olaisen, som i sin tid skapte Nova Sea. Da nyheten om grunnrenteskatten kom 28. september, var Håvard godt i gang med et årsstudium i bedriftsøkonomi ved BI i Oslo. To dager senere satt han på flyet på vei hjem til Lovund. Da hadde han avsluttet studiene og pakket flyttelasset i hui og hast. For ham ble det viktig å hjelpe til i familiebedriften, som brått sto i ei uventa krise.

– Tanken var at jeg måtte komme meg hjem og se om det var noe jeg kunne bidra med. Akkurat hva det var, visste jeg ikke der og da, sa 24-åringen til oss tidligere i høst.

En av de tingene han siden har bidratt med, er å bringe kunnskap ut til folk om hvilke konsekvenser den foreslåtte lakseskatten, i den form den foreligger, har for næringa.

Denne uka inntok han podiet på Agenda Nord-Norge sammen med blant andre næringsminister Jan Christian Vestre (A), og der skygget han virkelig ikke banen i møte med regjeringsmakta.

– Det er uansvarlig å gjennomføre dette uten å vite hvordan det endelige opplegget for skatten blir. Derfor setter vi investeringene på hold til vi har fått et svar på dette nærmere sommeren, var Håvard sitt klare budskap til statsråden og folk i salen.

Samtidig gjentok han budskapet om at næringa skjønner at den må belage seg på å betale mer skatt.

Det er innretninga, og den manglende forutsigbarheta, på skatteopplegget som skaper bekymring og usikkerhet, og som nå fører til at milliardinvesteringer settes på vent og permitteringsvarsler sendes ut i hopetall.

At Håvard forklarer hvorfor Nova Sea fryser milliardinvesteringer, omtales av Maja Sojtaric, kommentator i Nordlys, som at 24-åringen snakker et brutalt maktspråk på vegne av de største aktørene i havbruksnæringa.

Jeg oppfatter ikke på noe vis at han fører et brutalt maktspråk. Jeg oppfatter heller en ung mann som er oppriktig bekymra for den situasjonen hjørnesteinsbedriften på hjemplassen hans har havna i. Og at han blant anna ved å delta på Agenda Nord-Norge og frokostmøter, på sitt vis vil bidra til at denne saken kan landes til beste både for næringa, for ansatte, for utallige kystsamfunn – og for å bidra til enda mer i statskassa.

Det er uforståelig om ikke de uheldige utslagene vi nå ser av skatteforslaget, gjør inntrykk på regjeringa. Om ikke Vedum og Senterpartiet lar seg skremme, så bør regjeringspartner Arbeiderpartiet, som til og med har en fiskeri- og havminister fra Håvard og Nova Seas hjemkommune Lurøy, sette en fot i bakken. De må sørge for å utsette innføringa av lakseskatten, og gjennomføre ei skikkelig konsekvensutredning av forslaget før det sendes til Stortinget.

Det fortjener alle kystsamfunnene som er tufta på oppdrett og havbruk, og det fortjener også laksebaronene.

Uansett om de er aldri så rike.