Landbruksdirektoratet har utbetalt 10,5 millioner kroner til krisefôring av rein i nærmere 40 distrikter i reinbeiteområdene i Troms og Finnmark og Nordland.

– Vi tar sikte på at alle som har søkt om midler vil få pengene utbetalt før påske, sier Tone Frantzen Seppola i Landbruksdirektoratet i en pressemelding. Hun er fungerende direktør i avdeling reindrift.

Den 13. mars meldte regjeringen at Kriseberedskapsutvalgene hadde konkludert med at det er en alvorlig beitekrise i store deler av Finnmark, og i deler av Troms og Nordland. Årsaken er de unormalt store snømengdene som gjør det vanskelig for reinen å komme gjennom til lavmattene under snøen.

Ifølge pressemeldingen gjenstår det om lag 1 million kroner på Kriseberedskapsfondet etter utbetalingen, men regjeringen har foreslått å bevilge ytterlige 20 millioner.

Fredag startet helikoptertransport av fôr i Vest-Finnmark, og det er rundt 270 tonn reinfôr som skal fraktes inn de neste dagene.

– Vi vil berømme reindriftsutøverne som har stått på for å få ut fôr til dyrene, og håper at helikoptertransporten vil avlaste dem i en krevende tid, sier Seppola.