Resolusjon om lærersviket

Færre vil bli lærere enn tidligere og de som allerede er lærere finner nye karriereveier. Lærermangelen er et faktum - selv om det er ett av de viktigste yrkene vi har. Man kan peke på flere årsaker til dette, men en av hovedgrunnene er lønna. Lærerne tjener mindre enn alle andre yrkesgrupper med like lang utdanning, både i offentlig og privat sektor (Utdanningsforbundet.no).

Norske lærere lønnes faktisk langt under gjennomsnittet for lærere i de andre nordiske landene. Lærere (med mer enn 4-årig utdanning) tjener mindre enn alle andre med like lang utdanning i snitt (NOU 2021: 5 - regjeringen.no).

Reallønnsveksten har vært negativ over år. Menn har lenge skjønt hvor det går, så den mannlige andelen av lærerstanden har like lenge vært synkende, spesielt i grunnskolen. Læreryrket har gått fra å være mannstungt og ettertraktet, til å bli et underbetalt kvinneyrke. Dette er en utvikling vi ikke er tjent med.

Da er det kanskje ikke så rart at Norge per i dag mangler 16.400 lærere! Dette er en lenge varslet lærerkrise. Noe må gjøres nå. Vi kan ikke vente til den siste læreren slukker lyset og går!

Man bygger ikke sterke, offentlige velferdstjenester ved å la ufaglærte ta over klasserommene. Udf Lurøy ønsker at det bygges sterke, offentlige velferdstjenester til befolkningens beste! Da må man satse på læreryrket, og det begynner med et merkbart lønnsløft!

Høyere lønn for lærere vil bety bedre omdømme, slik at man rekrutterer flere og bedre lærere. Dette igjen vil føre til en bedre skole, og dermed en mer utdannet og rustet befolkning - som igjen vil komme hele samfunnet vårt til gode.

Ergo: Løft lønna = Rekrutter og behold lærerne!

· Udf Lurøy mener at lærernes lønn må løftes slik at den samsvarer med inntekten personer i yrker med andre utdanninger av samme lengde får.

· Udf Lurøy mener at lønn er det beste midlet for å få utdannede lærere tilbake til klasserommene, og for å trekke mannfolka tilbake til yrket.

· Udf Lurøy mener at konkurransedyktig lønn vil føre til et kvalitetsløft i skolen. Det vil også bidra til å jevne ut kjønns-lønnsforskjellene (årets nyord!).

Tone Iren Holmen,
HTV Udf Lurøy