I slutten av september i år ble det kjent at Lars-Andreas Østvik (44) skulle gi seg som leder salg i bedriftsmarkedet til Helgeland Kraft og bli prosjektleder for RU-prosjektet VekstMObilisering. Dette var et prosjekt med Rana kommune som oppdragsgiver og hadde som mål å legge til rette for og sikre mest mulig positive ringvirkninger for Mo i Rana ved etableringen av Freyrs batterifabrikker. Så langt har prosjektet mottatt 25 millioner kroner i støtte, hvorav 10 millioner fra Rana kommune, 10 millioner fra Nordland fylkeskommune og fem millioner fra Freyr. Prosjektet skulle satse tungt på omdømmebygging, attraktivitet og markedsføring for å sikre tilflytting til Mo i Rana.

Kort RU-opphold

Østvik startet i sin nye jobb 1. november, men han kom raskt til en konklusjon om at det ikke var rett for han å starte i den nye stillingen hos RU nå.

– Jeg så at det ikke var rett tid for meg å skifte jobb, grunnet private årsaker. Så viste det seg at det var mulig for meg å komme tilbake til jobben jeg hadde hatt hos Helgeland Kraft. Vi fant ut at det da var best for alle parter. Jeg rakk ikke å bruke opp mange millioner, sier han.

Østvik understreker at hans korte opphold hos Rana Utvikling ikke har noe med Rana Utvikling å gjøre.

– RU er en fantastisk arbeidsplass med en dyktig sjef, sier han.

– Prioritere meg selv

– Det jobben jeg startet på ville krevd veldig mye. Selv om den var spennende, var det ikke rett for meg nå. Jeg måtte bare prioritere meg selv, sier Østvik.

Han er nå klar på å gjøre sitt for at Mo i Rana blir et spennende sted å komme til, men da fra sin jobb i Helgeland Kraft.

– Jeg er glad for at min gamle jobb ennå ikke var besatt og at min tidligere arbeidsgiver ville ha meg tilbake. Nå er det fullt fokus for Helgeland Kraft framover, sier Lars-Andreas Østvik.