Per Martin Knutsen tar sin direktørhatt og går fra Helgelandssykehuset. Vi skjønner ham utmerka godt, og han fortjener honnør for avgjørelsen. Den står det respekt av. Avgjørelsen i sykehusstyret har vi imidlertid liten respekt for, den viser med all tydelighet på hvilken gallei styret igjen begir seg ut på. Det er nærliggende å tenke at mens Knutsen har helsetilbudet til befolkninga på Helgeland i tankene, så er sykehusstyret nok en gang opptatt av helt andre ting.

I høst satte Helse Nord-styret styret i Helgelandssykehuset ettertrykkelig på plass. Da fikk Helse Nord-styret sykehusprosessen inn på rett spor, da det ble gitt beskjed om at også modellen med å utrede ett stort akuttsykehus og et akuttsykehus skal utredes. Da hadde et knapt flertall i styret i Helgelandssykehuset vedtatt kun å utrede ett stort akutt sykehus. Helse Nord skjerpet også kravene med tanke på Hemnes og Leirfjord-alternativene ved å kreve en særskilt begrunnelse for ei eventuell slik lokalisering.

At Mellemvik ikke får drømmen sin oppfylt kan allerede slås fast, og Vorland får neppe forventningene sine innfridd

 

De særskilte begrunnelsene finnes ikke, og igjen er styret i Helgelandssykehuset kraftig ute av kurs. Mens Per Martin Knutsen står i dette ikke bare med rak rygg, men med ei realistisk holdning og tilnærming, er det beklagelig å registrere at verken Frode Mellemvik, styreleder i Helgelandssykehuset, og Lars Vorland, direktør i Helse Nord, ser ut til å ha tatt virkeligheta innover seg.

Mellemvik drømmer om ei løsning alle i regionen skal være enige i, mens Vorland forventer at et samla styre i Helgelandssykehuset vil stå bak ei endelig prioritering av tre mulige lokaliseringssteder for et stort akutt sykehus. At Mellemvik ikke får drømmen sin oppfylt kan allerede slås fast, og Vorland får neppe forventningene sine innfridd.

For Knutsen henger bjella på sykehuskatta, og vi henger oss på: Når forutinntatte meninger og politisk spill setter objektive fakta til side, så er det problematisk. Det spillet som nå foregår rundt Helgelandssykehuset 2025 er ikke uventa, men like fullt uverdig. Når det ikke finnes særskilte grunner til å konsekvensutrede Hemnes og Leirfjord, er det bortkasta tid og penger å gjøre det.

Dessuten er det ikke fornuftig å skulle investere milliarder av kroner på steder hvor det i dag ikke er sykehus

 

Det er heller ikke i tråd med mandatet fra Helse Nord. At styret i Helgelandssykehuset kan få seg til å tro at det skal kunne la seg gjøre å rekruttere nødvendig personell til et stort akuttsykehus i Leirfjord eller Hemnes, er merkelig. Dessuten er det ikke fornuftig å skulle investere milliarder av kroner på steder hvor det i dag ikke er sykehus.

For oss handler ikke framtidas Helgelandssykehus om hvilken av helgelandsbyene det plasseres i. Det handler om framtidas helsetilbud til helgelendingene. Det burde det gjøre også for styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord. Makter de ikke å ha det som ledesnor, bør statsråd Bent Høie snarest komme på banen og minne de involverte om hva de skal styre etter. Helgelandssykehuset 2025 kan og skal ikke være et distriktsutviklingstiltak. Heller ikke et tiltak for å skape fred på Helgeland.

Helgelandssykehuset 2025 kan og skal ikke være et distriktsutviklingstiltak.