Mens kommisjonen har hatt som mål å fremme et forslag som styrker rettssikkerheten til alle i Norge, så forsøker Vefsn-politikeren så godt han kan å nøre opp under et fiendebilde på Helgeland

Det er ikke noens tur å få nye arbeidsplasser. Det er helgelendingens tur å få styrket rettssikkerheten. Det bør alle på Helgeland være interesserte i. Også lokalpolitikere i Vefsn som har lagt seg til vane å snakke i versaler, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

DEL

Uansett hva de holder på med i Rana, stjeler de fra resten for å bli større selv. Dette utsagnet kommer Bjørn Larsen, som er gruppeleder i Vefsn-Frp, med.

Bakgrunnen er at domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter i Norge. På Helgeland er det et ønske fra kommisjonen å slå sammen dagens tre tingretter til en med hovedsete på Mo. Kommisjon som foreslår dette er bredt sammensatt og består blant annet av høyesterettsdommer, lagdommer, sorenskrivere, førstestatsadvokat og advokat. Ingen i kommisjonen er fra Rana. Det er imidlertid ikke til hinder for at vefsnpolitikeren Larsen i sedvanlig stil drar til med en språkbruk som er helt ute av proporsjoner. Mulig dette går rett hjem blant hans tilhengere og på hans hjemmebane, men for alle andre utenfor Vefsn-sine grenser oppfattes nok dette som alt annet enn seriøst.

Mens kommisjonen har hatt som mål å fremme et forslag som styrker rettssikkerheten til alle i Norge, så forsøker Larsen så godt han kan å nøre opp under et fiendebilde på Helgeland.

Nå er det jo ikke slik at «det er Rana som har holdt på med» å utforme forslaget til domstolskommisjonen. Det vet Larsen inderlig vel. Likevel finner han det hensiktsmessig å kline til i avisspaltene. Han om det. Det finnes heldigvis andre med større faglig tyngde vi heller bør låne øre til i denne saken, som for eksempel sorenskriver Rolf Selfors. Han mener ei sammenslåing av tingrettene på Helgeland vil være viktig for å takle framtidas utfordringer.

Han trekker også fram at Mo har best rekrutteringskraft, og at det å bygge et fagmiljø som leverer god kvalitet for alle innbyggerne på Helgeland er viktig. En annen som kommer med viktige innspill i denne saken er Vegard Rosenvinge Lauvdahl, som er dommerfullmektig ved Alstahaug, Brønnøy og Rana tingrett. Han kommer med rene ord for pengene når han sier følgende: Med distriktspolitikken i hånd, har tingrettene med tiden blitt omgjort fra rettssikkerhetens høyborger til en samling statlige sysselsettingstiltak i distriktene.

Så er det også arbeidsplasser og ikke folks rettssikkerhet Bjørn Larsen er opptatt av når han proklamerer at han har sett seg lei på det han mener er en stadig tapping av statlige arbeidsplasser.

– Politiet har avgitt arbeidsplasser til Bodø i forbindelse med politireformen, Statens vegvesen flytter noen til fylkeshuset i Bodø, og vi tappes stadig for statlige arbeidsplasser. Det er langsiktig tjuveri av arbeidsplasser. Hver gang de mister noen får de så mange i erstatning at det er helt sykt. Nå er det vår tur til å få noen, mener han.

Nei, i denne sammenhengen er det ikke noen byer eller kommunes tur til å få eller beholde arbeidsplasser. Det er helgelendingenes tur til å få en styrket rettssikkerhet. Det bør alle på Helgeland være interesserte i. Også lokalpolitikere i Vefsn som har lagt seg til vane å snakke i versaler.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags