Det avtegner seg et bilde av et politi lokalt som er urovekkende mye opptatt med mye annet enn å bekjempe kriminalitet i stort og smått

POLITI: Stasjonssjef ved Mo i Rana politistasjon, Roald Bjerkadal, sier psykiatriske oppdrag er blitt en del av hverdagen for politiet på Helgeland. Han sier     dette tar enorme ressurser fra politiet. Foto: Øyvind Bratt

POLITI: Stasjonssjef ved Mo i Rana politistasjon, Roald Bjerkadal, sier psykiatriske oppdrag er blitt en del av hverdagen for politiet på Helgeland. Han sier dette tar enorme ressurser fra politiet. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

DAGENS LEDERFra og med nyttår ble Helgeland politidistrikt historie. Erstatningen er det nye Nordland Politidistrikt som strekker seg fra halve Hålogaland i nsør til trøndelagsrensa. Hovedsetet til det nye politidistriktet er Bodø. Politireformen som ble varsla for noen år tilbake er i ferd med å realiseres, med de konsekvenser – utilsiktet og tilsiktet – det vil få for publikum når det kommer til polititjenester.

I en serie nyhetssaker denne vinteren har Rana Blad belyst at politiet på Helgeland har knappe ressurser. For liten bemanning, biler som står mer enn de går, og ikke minst et vell av oppgaver som skal løses.

Nå sist forteller politiet på Helgeland at de i jule- og nyttårshøytiden har brukt til dels store ressurser på frakt av psykiatriske pasienter fra Helgeland til psykiatriske sykehus i Bodø. I tillegg kommer alle henvendelsene til politiet der psykiatriske lidelser er en årsak til at politiets ressurser må brukes.

Legger vi til den avdekkede ressursbruken til politiet knyttet til trailer-problemene langs veiene våre, avtegner det seg et bilde av et politi lokalt som er urovekkende mye opptatt med mye annet enn å bekjempe kriminalitet i stort og smått. Det sier seg sjøl at når to politimenn, med bil, må bruke en hel dag på å frakte en pasient til Bodø, eller følge opp en vrangvillig trailersjåfør fra Polen som verken vil sko kjøretøyet sitt som det skal eller betale forelegget han får, så blir det i perioder lite ressurser igjen til andre viktige politigjøremål.

Vi har forhåpninger til at det nye Politi-Norge, som for vår del handler om Nordland Politidistrikt, skal bli et gode lokalt

Det stasjonssjef Roald Bjerkadal ved Mo politistasjon påpeker om at et tilbud til psykiatriske pasienter lokalt på Helgeland utvilsomt vil hjelpe på, er riktig. Likeså at et strengere regelverk for trailere som skal kjøre på norske vinterveier trengs, og at det må følges opp med kontroller – eksempelvis på grenseovergangene.

Men dette alene er ikke nok. Vi har forhåpninger til at det nye Politi-Norge, som for vår del handler om Nordland Politidistrikt, skal bli et gode lokalt. Helgeland trenger et sterkt politi som er tilført nok ressurser til å løse de oppgavene det er satt til å gjøre. Ansvarlige myndigheter må bidra til at politiet får ryddet unna oppgaver som strengt tatt burde vært løst av andre offentlige instanser.

Helgelandssykehuset er innstilt på å bidra med sitt, og ser problemstillingen. Det er bra. Men det løser bare ett av problemene politiet lokalt har på ressurssiden. Vi håper ledelsen av nye Nordland Politidistrikt erkjenner og tar konsekvensen av at Helgeland trenger et reformert og kraftfullt politi.

Artikkeltags