Prekær situasjon i Mosjøen. Mangler fastlege til 900 pasienter og legekontor til ny lege

Pasientlisten til avtroppende fastlege Øyvind Rømo er foreløpig uten lege, og kontorsted. Vefsn kommune jobber samtidig som stillingen er ute, med å skaffe nye lokaler til Vefsn legesenter.