Legen erkjenner at hen burde vurdert drypp som diagnose, men forsvarlighetskravet er ikke brutt mener Fylkesmannen