Fastslår at liv kunne gått tapt i arbeidsulykka i Leirfjord. Nå kan politiet bli koplet inn

– Ulykka ved Vassenden kraftverk i Leirfjord rett før jul hadde et stort skadepotensial der liv kunne gått tapt.