Kommunikasjonsrådgiver Lars Olve Hesjedal i Statens vegvesen sier de har sendt ut følgende sms til alle som bor i i Vokterveien og Tverrånesveien.

" Endret kjøremønster i rundkjøring sør av Selfors bru. Grunnet bytte av andre halvdel av brufuge er vi nødt til å endre kjøremønster i rundkjøring sør av bra. Beboere i Vokterveien og Tverrånesveien bes følge skilting og kjøre nordover over Selfors bru.

Den nye trafikksituasjonen for de som bor i Vokterveien og Tverrånesveien vil vare ut neste uke. Statens vegvesen beklager ulempen dette medfører".

Årsaken til anleggsarbeidet på Selfors brua og trafikkavviklingen der, er på grunn av nødvendig vedlikehold fra 2.mars til 2. april.

Årsaken til at det nå er nødvendig med ytterligere trafikkavvikling i en avgrenset periode, som varslet i SMS til berørte beboere, er følgende, forklarer byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen:

– Brua er som kjent envegskjørt i anleggsperioden. I forbindelse med anleggsarbeidet har det vært nødvendig å sette opp trafikkøy, noe som har medført innsnevringer i vegbanen i rundkjøringen.

Dette gjør at det blir for trangt for busser og tungtrafikk å kjøre sørover i rundkjøringen like sør for Selfors bru. Dermed må vi nå iverksette ytterligere trafikkregulering, og vi har valgt å gjøre dette likt for alle bilister i området. Denne ekstra-reguleringen gjelder fra nå og ut uke 11.

– Vi har forståelse for at bilistene i området kan oppfatte dette som en ekstra ulempe, og beklager dette på det sterkeste. Men dette er tross alt for en begrenset periode, og snart er vi også halvveis i anleggsperioden. 2. april, påskeaften, er anleggsarbeidet over, og trafikken over Selfors bru kan gå som normalt. Vi takker bilistene for godt samarbeid og all forståelse i forbindelse med det nødvendige vedlikeholdsarbeidet på brua som vanligvis har en døgntrafikk på 9.600 kjøretøy, legger Riddervold Andreassen til.