Lensmannen ser for seg at skrekkscenarioet kan bli en realitet: – Det er kritisk