- Bli med å tenk stort om hva sjela til Rana skal være

STOLTHET: Hva skal til for å styrke omdømmet til Mo i Rana. Det blir tema blant annet på Gallaria 8. mai. Foto: Øyvind Bratt

STOLTHET: Hva skal til for å styrke omdømmet til Mo i Rana. Det blir tema blant annet på Gallaria 8. mai. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 4 år gammel

Prosjektleder Maiken Bjørkan spør hvorfor du er stolt av byen din.

DEL

PÅ EN LØRDAGOMDØMME: Hva er det som gjør at du trives i Mo i Rana og gjør deg stolt av å bo her?

At vi har en fargerik historie, vår vakre natur, kanskje at vi er blitt en kultur og festivalby eller noe helt annet?

Jeg tror spørsmålet om omdømmet vårt er noe som engasjerer rundt om i de mange hjem. Samtidig kan det være en dørstokkmil å velge å ta denne diskusjonen ut fra kjøkkenbordet og delta i den formelle prosessen. Jeg vil derfor invitere deg til å drikke lørdagskaffen og lese litt om demokrati og medvirkning og hvorfor din stemme i prosessen om omdømme er viktig.

Demokrati og medvirkning

Det er to overordnede aspekter ved medvirkning. For det første er det viktig å inkludere folk fordi de skal si sin mening om noe (for eksempel stemme ved politiske valg og om medlemskap i EU). For det andre er det viktig å inkludere folk fordi de har kunnskap som er viktig for samfunnsspørsmål hvor avgjørelsene berører alle.

Vi ser i dag at det å sørge for medvirkning og kunnskapsdeling er en generell tendens i formelle prosesser i EU så vel som i Norge. Dette er også reflektert i fenomener som det nettbaserte leksikonet Wikipedia: et leksikon hvor ALLE ikke bare autoriserte eksperter kan definere og påvirke kunnskapen som er tilgjengelig.

Samtidig som Wikipedia er et godt eksempel på hvordan arenaer som tradisjonelt har vært lukket for andre en autoriserte eksperter, demonstrerer det også hvordan det kan være problematisk med manglende kvalitet på kunnskapen: hvordan kan vi stole at det virkelig er fakta som står her?

Vitenskapen: Løsning eller årsaken til problemet?

Samfunnet ber ofte eksperter som forskere om råd, samtidig som at holdningene til vitenskap er blandet.

Til tross for samfunnets institusjonalisert tillit til vitenskap, er denne tilliten begrenset og mer negative oppfatninger av vitenskap er lett tilgjengelig.

Bare tenk på kontroversene rundt global oppvarming, vaksinasjonsprogrammer, atomkatastrofer og størrelsen på sildekvotene som diskuteres nå. Dette er noen eksempler hvor vitenskapen er involvert i både å skape og løse problemer.

Idealet om medvirkning og hvorfor «sunn fornuft» er viktig

Dersom det sivile samfunn - altså du og jeg - er inkludert, blir rådgivningsprosessene mer demokratiske, og det er sannsynlig at rådene som kommer fra en slik prosess blir mer legitime og dermed akseptert.

I tillegg til argumenter om legitimitet, mener jeg det er viktig å huske at andre enn forskere og eksperter kan ha verdifull kunnskap. Det finnes mange eksempler fra ulike sektorer som viser at andre typer kunnskap, som erfaringsbasert kunnskap, kan være relevant. For eksempel vet en jernverksarbeider mye mer om tapping og valsing av stål enn en metallurgiprofessor ved NTNU.

Det handler om at flere perspektiver er viktig og at kunnskap fra andre en den formelle ekspertisen må inkluderes for å produsere gode råd. Samtidig er medvirkning tidkrevende, dyrt og kan gå på akkord med idealer om at prosesser skal være effektive og løsningsorienterte. Allikevel er dette et viktig mål å streve etter når det lar seg gjøre.

Hva har dette med omdømme til Rana å gjøre?

I tråd med Rana Kommunes strategiske næringsplan har Rana Utviklingsselskap, sammen med Rana regionen næringsforening, satt i gang en identitetsprosess for å finne ut hvem vi er.

Når vi har funnet noen gode svar her, kan vi jobbe for å markedsføre omdømme til Rana på en god og effektiv måte. Kommuner og bedrifter med godt omdømme trekker i større grad til seg etablerere og beholder både arbeidstakere og innbyggere.

For å sørge for at prosessen blir legitim og for at vi får inkludert kunnskapen til så mange ranværinger som mulig har vi så langt tatt i bruk ulike arenaer og verktøy:

Vi har invitert til deltakelse gjennom Facebook, e-post, telefon og besøk og vi diskuterte dette under det åpne byromseminaret i mars. Disse innspillene tas godt vare på og blir med i det videre arbeidet med omdømme og markedsføring.

Gallaria: Gratis billetter til fagdagen

Vi skal nå ta prosessen et stort steg videre. Fagdagen på Gallaria handler i år om å finne «sjela» til oss ranværinger. Det er viktig at så mange som mulig blir med i å tenke sammen med oss.

Vi er så heldige i Rana at vi har et engasjert næringsliv og vi gleder oss til å se dere 8. mai. Resultatet vi ønsker oss er gode budskap og historier om oss ranværinger og byen vår.

For å få en god prosess og lære av erfaringene til andre, har vi invitert kjente og dyktige ressurspersoner utenfra. Ole Christian Apeland, Roger Ingebrigtsen og Kari Traa skal utfordre oss og våre forestillinger om Mo i Rana.

Hvis du vil være med på fagdagen 8. mai, så legger vi ut gratis billetter på Servicetorget i Rådhuset, eller melde deg på via RUs hjemmeside www.ru.no og trykk på «din billett til å påvirke». Billettene kan hentes fra onsdag på servicetorget. Her er det «først til mølla» som gjelder.

Bli med og tenk stort om hva sjela til Mo i Rana/Rana skal være!

Maiken Bjørkan, Prosjektleder Rana Utviklingsselskap

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer på Helgeland? Følg Rana Blad på Facebook og få nyheter, sport, kultur og meninger rett i din nyhetsfeed.

For å få en god prosess og lære av erfaringene til andre, har vi invitert kjente og dyktige ressurspersoner utenfra

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags