Gå til sidens hovedinnhold

HAF: - Nå er det imidlertid en ny gjenbruksstasjon i Vika det gjelder, og på nytt melder motstanderne seg

Artikkelen er over 2 år gammel

I dette leserbrevet svarer HAF IKS på kritikken når det gjelder anleggelse av en gjenbruksstasjon i Vika.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Helgeland Avfallsforedling IKS jobber hele tiden for å øke gjenvinningsgraden på avfallet vi får inn, og for å finne de beste avfallsløsningene for innbyggerne i våre seks kommuner.

For noen tiår siden var det f. eks. planer om et forbrenningsanlegg som ville gitt byen mer fjernvarme, samtidig som vi da ikke måtte kjøre restavfallet til Sverige. Da ville vi brukt en verdifull ressurs lokalt, og samtidig spart miljøet for mange vogntog som har tatt turen flere titalls mil disse årene.

Dette ble møtt med store protester fra politikere og befolkningen da skremselspropagandaen som ble fremsatt av motstanderne ble sett på som sannhet. Et slikt forbrenningsanlegg skulle angivelig føre til store utslipp og forurensing. Prosjektet ble derfor skrinlagt.

I ettertid ser de fleste at dette ville vært et kjærkommet tilskudd til næringslivet og miljøet i Rana, uten den forventede forurensingen men derimot til stor nytte for byen.

Les også

Går for å bygge omstridt gjenbruksstasjon til 16,8 millioner kroner: - Vi har ikke så mange alternativer

 

Nå er det imidlertid en ny gjenbruksstasjon i Vika det gjelder, og på nytt melder motstanderne seg. Og motstand og meningsytring er helt greit, men da gjerne med fokus på fakta. Derfor ønsker vi med dette å få opplyst om hva som faktisk skal skje ved vår gjenbruksstasjon i Nordre gate om vi får realisert denne.

Vi jobber for å oppfylle stadig strengere krav til håndtering og gjenvinning av avfallet vi får inn til våre anlegg. Å sende restavfall til forbrenning regnes ikke lenger som gjenvinning i de kravene vi jobber for å oppfylle. Det er kun materialgjenvinning som gjelder, dvs. å lage nye produkter ut av råvarene vi får inn. Da må vi legge til rette slik at vi på en enklest mulig måte får inn kildesortert avfall, og minst mulig restavfall.

En ny gjenbruksstasjon sentralt i Vika vil være oversiktlig, lett tilgjengelig for veldig mange av våre innbyggere og ikke minst ha egne containere for alt vi kan få sortert av avfall.  Dette gjelder avfallstyper som papp, metall, tekstiler, isopor, hardplast, ee- avfall, treverk og restavfall/ grovavfall. Altså avfallstyper som IKKE tiltrekker seg skadedyr, eller er skjemmende på annen måte.

Alt vi henter hjemme hos våre innbyggere som matavfall, plastemballasje og restavfall skal fortsatt kjøres til vårt sorteringsanlegg på Røssvoll for videre sortering i vårt optiske anlegg der oppe. Ingenting av dette skal innom Vika før det fraktes oppover til Røssvoll.

Tilbake i Vika vil det være fokus på en betjent gjenbruksstasjon som den de har åpnet i Bodø, og som er blitt veldig godt mottatt av både innbyggerne og ikke minst naboene som blant annet driver bensinstasjon med matservering like ved City Nord. Der er det verken registrert skjemmende lukt, skadedyr eller andre plager som en følge av denne etableringen.

En gjenbruksstasjon i Nordre gate vil føre til større kontroll av avfallet som kommer inn, en mer miljøvennlig håndtering av dette og som sagt et bedre tilbud til våre innbyggere. Her vil det også være egen avdeling for ombruk/ gjenbruk av gjenstander som andre kan ha nytte av. Alt for å oppfylle fremtidige krav.

Les også

Heftig debatt om bygge-vedtak i HAF: – Jeg er forbauset over at flertallet har vedtatt denne saken

 

HAF IKS kontrolleres til enhver tid av både lokale myndigheter, Fylkesmannen i Nordland og nasjonale myndigheter med langt hardere krav til det vi gjør enn andre aktører i bransjen. Det gjøres selvsagt også i denne saken.

Det er som sagt fint med meningsytringer, men vi håper diskusjonen kan handle om det som faktisk er tenkt realisert her, en moderne gjenbruksstasjon lett tilgjengelig for våre innbyggere.

Om noen er i tvil om hva dette faktisk vil si, er det bare å ta kontakt så skal vi vise og forklare i detalj.

Skulle det fortsatt være noen som er uenige i denne etableringen etter å ha satt seg inn i saken, så er det helt OK så lenge motstanden er basert på fakta.

Geir Benden

Kommunikasjonsansvarlig

Helgeland Avfallsforedling IKS

Les også

Naboene har klaget til Fylkesmannen: – Vi henger på saken. Men det er klart at vi ikke er «happy»

 

Kommentarer til denne saken