Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk, og regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer ulikhet og ubalanse

KURSENDRING: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt, heter det i en uttalelse fra Nordland SV.

KURSENDRING: Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt, heter det i en uttalelse fra Nordland SV.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LESERBREV Nordland SV vedtok følgende uttalelse på sitt årsmøte:

Fisken i havet er fellesskapets eiendom, og fiskekvotene skal oppfylle sin samfunnskontrakt. Allmenningens tragedie har skjedd mange steder der industritrålere uten ansvar og forpliktelser har drevet rovdrift på fiskebestandene. Det kreves nå kloke og viktige verdivalg.

Kommuner og lokalsamfunn må sikres mer kontroll over fisken i framtida. Høsting av havets ressurser skal skattlegges på en fornuftig måte. Norge er blant de land i Europa med størst fiskebestand og lavest skatt.

En strategi for å oppnå bærekraftig og samfunnsmessig lønnsom utvikling er å stille krav til de store fangstrederiene om at uttak av fisk skal gjenspeiles i verdiskaping og arbeidsplasser i mange lokalsamfunn langs kysten.

Fiskeriminister Sandberg forsøker å avvise kritiske røster som påståtte mørkemenn som snakker ned fiskerinæringa

Sjømatindustrimeldinga sine forslag om avvikling av leveringsplikt og aktivitetsplikt for trålerkvoter må avvises.

Kommunene må få overta fiskekvoter som ikke leveres iht samfunnskontrakten.

Det må fortsatt settes av egne midler over statsbudsjettet til opprusting av fiskerihavner for kystflåten med 100 % og 50 % tilskudd via Kystverket.

Utvikling av merkeordning for miljøkvalitet og energibruk for fisk prioriteres slik at kortreist og økologisk forsvarlig kystfiske kan styrkes ift markedet.

Levendelagring og kvotebonus må brukes aktivt for å ivareta kvalitet på fisken og jevn aktivitet i fiskevær langs kysten.

Fiskeripolitikk er også distriktspolitikk og miljøpolitikk, og regjeringens forslag i sjømatmeldinga vil føre til mer ulikhet og ubalanse i næringsliv og samfunnsstruktur. Fiskeriminister Sandberg forsøker å avvise kritiske røster som påståtte mørkemenn som snakker ned fiskerinæringa.

SV krever at regjeringen lytter til kystens folk, fiskerikommuner og lokalsamfunn. SV står sammen med dem som ønsker satsing på en fiskeflåte som gir lave klimagassutslipp, stabile arbeidsplasser på land og attraktive lokalsamfunn som folk vil oppleve og som ungdommen gjerne slår seg ned i.

Marius Meisfjord Jøsevold

Leder, Nordland SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken