Det koster å drive en seriøs bedrift, og det blir håpløst å konkurrere på pris mot bedrifter som ikke følger spillereglene

DEL

LeserbrevHvorfor byggeregler?

Byggmesterforbundet er en bransjeorganisasjon i NHO. Våre medlemsbedrifter ønsker seg sunne og gode konkurranseforhold, og vi er derfor opptatt av å følge lover og regler.

Boligbyggingen er regulert gjennom plan og bygningsloven og gjennom lokale forskrifter definert av den enkelte kommune. Intensjonen er at det skal bygges trygge og gode boliger, og det er derfor definert krav til planløsning, lysforhold, varmeisolering, lydisolering, brannsikkerhet og parkering.

I en god bolig som er bygd, eller ombygd, i løpet av de siste 20 årene skal du slippe å høre hva naboen prater om på den andre siden av veggen, du skal slippe å fyre for kråka, og du skal kunne komme deg ut av boligen på en sikker måte hvis det brenner.

Et boligbygg er komplisert og det kreves derfor byggfaglig kompetanse for å kunne bygge for andre enn seg selv. Mye kan gå galt dersom man ikke vet nok om bæresystemer og hvordan man holder kulde, vind og regn ute fra bygningskonstruksjonen, samtidig som det skal være godt inneklima på innsiden av bygget.

Seriøse byggebedrifter sørger for å ha ansatte med fagbrev/svennebrev. Da har de gode forutsetninger for å levere god kvalitet på arbeidet som utføres. Fagarbeidere har minst fire års opplæring i faget sitt, hvorav normalt to år som lærling. Seriøse bedrifter sørger for å verdsette sine ansattes kompetanse med bærekraftige lønnsbetingelser.

De sørger også for trygge og gode arbeidsplasser, og de betaler skatter og avgifter til fellesskapet. Det gir god verdiskaping i lokalsamfunnet på lang sikt.

Dessverre er det ikke alle aktører som ønsker å følge konkurransereglene i samfunnet. Det kan synes som om kortsiktig økonomisk gevinst er viktigere, enn å sikre god og varig kvalitet på det som bygges.

Store ombyggingsarbeider i eksisterende bygg, som for eksempel å lage en forretningsgård om til et leilighetsbygg, er søknadspliktig og utløser en rekke krav som skal sikre god kvalitet i de nye boenhetene. Dette vet seriøse eiendomsaktører. Men det koster å planlegge og bygge om et boligbygg i hht reglene og da kan det være fristende å ta noen snarveier.

Mange seriøse byggmesterbedrifter taper anbud på grunn av pris. Det koster å drive en seriøs bedrift, og det blir håpløst å konkurrere på pris mot bedrifter som ikke følger spillereglene. Derfor ønsker Byggmesterforbundet at kommunene skal ivareta sin rolle som forvalter av plan og bygningsloven på en god måte. Rana kommune er pliktig til å drive tilsyn med det som bygges og til å aksjonere når det oppdages ulovligheter.

Selvsagt bør kommunen vise smidighet der loven gir rom for det, men på lang sikt tjener samfunnet på å ha et seriøst næringsliv som følger spillereglene. Byggmesterforbundet heier på byggesaksavdelinga i Rana kommune som ønsker å rydde opp i gamle ulovligheter!

Anne Marit Stork,
Regionleder i Byggmesterforbundet


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags