Kjære velgere

Illustrasjonsfoto: Oppdretslaks

Illustrasjonsfoto: Oppdretslaks Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerHøstens kommune- og fylkestingsvalg avgjør hvilken politisk retning Nordland tar de neste fire årene. Nordland fylkeskommune slipper unna sammenslåingsutfordringer som flere andre fylker vil gå gjennom de neste årene, men i Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy vil det helt sikkert oppstå både nye muligheter og utfordringer når de fire kommunene slås sammen til henholdsvis Narvik og Hamarøy kommune. Vi i NHO Nordland skulle gjerne sett flere kommunesammenslåinger, men håper at det vil skje mer på den fronten fremover.

Nå i valgforberedelsene har NHO Nordland utfordret ordførerkandidater til å signere vårt «ordførerløfte», og flere har allerede gjort det. Løftene omhandler flere områder og målsetninger som er vesentlig for næringslivet vårt:

  1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger
  2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne (les privat- offentlig samarbeid)
  3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter
  4. Bruke kommunenes innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
  6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunale anskaffelser

Dette er viktige målsettinger for at kommunene skal tilrettelegge forholdene for både eksisterende og nye bedrifter.

Samferdsel er høyt på agendaen hos våre medlemsbedrifter. Gode kommunikasjoner er avgjørende for å frakte personer og gods internt i fylket, men også ut og inn av fylket. Når regioner blir koblet sammen øker aktiviteten. Arbeidspendling blir enklere, og kompetent arbeidskraft blir lettere tilgjengelig for bedriftene. Døgnåpne veger er et krav, både for å redusere reisetid, raskere fremføring av gods, samt at beredskapen forbedres. I et langstrakt fylke med spredt bebyggelse er det viktig med et velfungerende vei- og transportnettverk.

Effektive, innovative og grønne offentlige anskaffelser, som bidrar til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, er også viktige for våre medlemsbedrifter. Med sine store drifts- og investeringsbudsjetter har både fylkeskommunene og kommunene stor lokal påvirkningskraft, og et ansvar for å bruke anskaffelsesregelverket til å stimulere lokalt næringsliv. Dette skal selvsagt skje innenfor gjeldende anskaffelsesregelverk, men med flere milliarder i årlige innvesteringer har kommunene og fylkeskommunene en helt unik mulighet til fremme seriøst arbeidsliv, lokal vekst, innovasjon og utvikling.

Nordland er et eksportfylke og har opplevd over 10 år med kontinuerlig økonomisk vekst. Samtidig har regionen lenge slitt med svært lav befolkningsvekst. Det er få kommuner i Nordland som har gjennomsnittlig vekst i folketallet, og det er i stor grad Bodø og Rana som bidrar til en marginal vekst. En viktig oppgave for både fylkeskommunen og kommunene er derfor å bidra til bolyst, godt utdanningstilbud og arbeidsplasser. NHO tror ikke det offentlige kan løse denne oppgaven alene, og samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er i den sammenheng helt sentralt for å sikre nye og attraktive arbeidsplasser, dimensjonert og målrettet utdanningstilbud, samt et godt offentlig tjenestetilbud til innbyggerne i Nordland.  

Når dere som innbyggere går til valg 9. september, så finn de kandidatene som er opptatt av næringslivets rammevilkår, og som skjønner at godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å sikre fortsatt vekst i regionen i årene fremover.

Godt valg!

Daniel Ø. Helgesen
Rådgiver Politikk og kommunikasjon  
NHO Nordland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags