Siden avtalen ble undertegnet i 1992, har EØS gitt oss markedsadgang til det store EU-markedet, på linje med medlemslandene i Den europeiske union. EØS-avtalen var viktig for 25 år siden og er like viktig i dag. Avtalen er livsviktig for norsk eksportindustri og det er viktig at vi slutter helhjertet opp om EØS-avtalen.

Vi er – for alle praktiske formål – økonomiske medlemmer av EU. Og bra er det! Til tross for våre store oljeinntekter ville norsk verdiskaping – og dermed norsk velferd – vært milevis unna dagens nivå uten EØS.

Overvåkingsorganet ESA påser at ting går rett for seg mellom EU- og EFTA-landene og at alle parter – offentlige så vel som private – holder seg til det som er avtalt. Det gir forutsigbarhet i internasjonal handel og er viktig for investeringsviljen i norsk industri.

I ressursrike Nordland er adgangen til markedene ekstra viktig. Over 80 prosent av norsk eksport går til Europa og både sjømat og industriprodukter fra Nordland finner sine kunder blant EU-landene. EØS-avtalen sikrer at fisken og varene kommer raskt og uten unødig byråkrati over tall-løse grensepasseringer.

I Nordland vet vi bedre enn noen andre at ingen har det så travelt som en død laks. EØS-avtalen gir også oss innbyggere mulighet til å flytte oss raskt over grensene enten det er for ferie, jobb eller studieopphold. I dag tar vi det som en selvfølgelighet, men uten EØS-avtalen ville ikke hatt den frihet og fleksibilitet vi i dag nyter godt av som innbyggere i Norge.

Vi er opptatt av at Norge skal være en troverdig, langsiktig og ryddig EØS-partner. Britene har nå formelt sendt brev om utmelding av EU. De skal nå inn i forhandlinger om en egen avtale og vi imøteser med spenning resultatet av denne prosessen. Regjeringen må uten unødig opphold ta de nødvendige grep og treffe de rette beslutninger for at vi rydder opp i surret vi selvforskyldt har kommet opp i.

Vi som forstår betydningen av EØS-avtalen må slå ring om å være lojale mot den. Det er viktig for både LO, NHO og hele Nordland!

Arve Ulriksen, styreleder NHO Nordland Tommy Rannov Nystad, leder Fellesforbundet Helgeland