Er det tilfeldig at jeg opplever å kjøre i støvtåke fra Åga til Toraneskaia mens jeg videre til Mjølanåsen har klar luft langs den veien med mest trafikk om morgenen?

Mo industripark:  – Innenfor Industriparken finnes det aktører som er seg sitt ansvar bevisst, men dessverre skjæres alle over en kam så lenge forurensningen får lov å fortsette, skriver forfatteren av dette leserinnlegget.Foto: Øyvind Bratt

Mo industripark: – Innenfor Industriparken finnes det aktører som er seg sitt ansvar bevisst, men dessverre skjæres alle over en kam så lenge forurensningen får lov å fortsette, skriver forfatteren av dette leserinnlegget.Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 4 år gammel

Rana Blad-leser stiller spørsmål ved forurensing fra aktører innenfor Mo Industripark.

DEL

LESERBREVJeg har flere ganger forsøkt å henvende meg til Miljøvernavdelinga i Rana kommune for å gjøre oppmerksom på hva som foregår av utslipp fra navngitte aktører innenfor Mo Industripark. Når jeg endelig har lyktes med å få kontakt har jeg tilbudt at jeg personlig kan ta dem med til forurensningskilden for med selvsyn å se hva som foregår. Svaret har vært at dette er ikke noe kommunen kan gjøre noe med, og at rette instans er fylkesmannen.

I den sammenheng er det interessant å lese i Rana Blad at kompetansen og fokuset til vår kommunale ekspertise er på bruk av piggdekk. Til det skjønner jeg ikke at vi trenger noen til å fortelle oss.

Det ville for øvrig vært strålende med en redegjørelse i Rana Blad, om hvilke tiltak miljøvernavdelinga har gjennomført. Kanskje oppfølging har vært størst mot kommunens spesialdeponi i Ytraskaret. (Jeg er for øvrig ikke i tvil om at piggdekk forurenser men forstår ikke hvorfor de store kildene til svevestøv ikke blir stilt til ansvar)

Innenfor Industriparken finnes det aktører som er sitt ansvar bevisst, men dessverre skjæres alle over en kam så lenge forurensningen får lov å fortsette

Er det tilfeldig at jeg på min vei fra Åga til arbeidsplassen opplever å kjøre i støvtåke fra Åga til Toraneskaia mens jeg videre til Mjølanåsen har klar luft langs den veien med mest trafikk om morgenen? Neppe tilfeldig!

Mo Industripark AS som utleier og eiendomsforvalter har sikkert ikke noe juridisk ansvar for de bedrifter som befinner seg innenfor portene når det angår forurensning og utslipp. Allikevel finnes det et moralsk ansvar som burde tas.

Direktøren fremstår i ulike sammenhenger med presentasjoner som om Mo Industripark skal være Norges grønneste industripark, kanskje jeg har misforstått med at målet er at Industriparken skal bli det en gang i fremtiden. La meg håpe det.!

Innenfor Industriparken finnes det aktører som er sitt ansvar bevisst, men dessverre skjæres alle over en kam så lenge forurensningen får lov å fortsette.

Dette er ikke holdbart og jeg forstår ikke hvordan Mo Industripark på den bakgrunn tør å fremstille seg som en enhet.

I årtier har arbeidsplasser vært skjøvet foran som den store trusselen, er vi fortsatt der?

Vi ønsker oss ny flyplass, vi ønsker oss nytt sykehus, vi ønsker at ungdommen skal bosette seg her og at de som er ut for å studere skal komme tilbake. Tror vi på det så lenge forurensningssituasjonen fortsetter?

Så lenge det tillates at noen bedrifter / aktører får fortsette sitt kyniske spill med utslipp senest synliggjort i Rana Blad med utslippene av 6 - verdig krom fra Glencore så vil Mo i Rana være den forurensede byen. Kanskje har det vært en glipp hos Glencore men det finnes andre aktører som jeg skal navngi ved en senere anledning som etter min mening har en kynisk holdning til utslipp.

Ranfjorden var erklært frisk eller i hvert fall friskere en periode. De siste årene er situasjonen blitt verre igjen. Hvorfor? Er det på grunn av at det slippes ut mere miljøgifter gjennom hovedkloakken og til luft, hvor de ulike aktørene forøvrig er satt til å kontrollere seg selv eller er det på grunn av bruk av piggdekk. Tja, man kan jo undres.

Vi ønsker oss ny flyplass, vi ønsker oss nytt sykehus, vi ønsker at ungdommen skal bosette seg her og at de som er ut for å studere skal komme tilbake. Tror vi på det så lenge forurensningssituasjonen fortsetter?

Jeg for min del ønsker meg først og fremst en frisk luft og en ren fjord som den oppvoksende slekt kan forvalte videre og at noen tør å si at nok er nok!

Arve Ulriksen, du er en nøkkelperson og har kanskje makt til å sette ting ut i livet. Vis at du står for det du sier og still krav. La Rana få gleden av at det endelig er kommet en person til Mo Industripark som viser handlekraft på dette området. Ønsker du at ting skal fortsette som før så har du i hvert fall ikke noen trussel fra Rana kommune. De sitter på gjerdet og dingler med føttene og venter på fylkesmannen.

Lykke til!
Med vennlig hilsen

Børge Henriksen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags