Det viste seg at kun Skanska og NCC hadde levert konvolutten i Oslo, mens Hæhre hadde levert konvolutten i Mosjøen, og dette til alt overmål, dagen før fristen gikk ut

Artikkelen er over 3 år gammel

Advokat Bjørn Immonen skriver et leserbrev om anbudet fra Hæhre som ble avslått grunnet feillevering.

DEL

LESERBREVDen 2. juni 2016 kl. 10 skulle en konvolutt med pristilbud på anbudet om prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av E6 Sør leveres til Statens Vegvesen. I tiden frem til tilbudsfristen hadde tre vegentreprenører av betydelig størrelse - Hæhre, Skanska og NCC - deltatt i en såkalt konkurransepreget dialog med Statens Vegvesen.

Umiddelbart etter at fristen for å levere konvolutten gikk ut, samlet prosjektledelsen seg i Vegvesenets lokaler på Bryn i Oslo for å sammenlikne prisene. I følge en nylig avsagt kjennelse fra Oslo byfogdembete «oppstod en merkelig stemning blant medlemmene i prosjektledelsen» da man oppdaget at man på den oppgitte adresse i Oslo kun hadde mottatt to konvolutter – fra Skanska og NCC.

Det viste seg at kun Skanska og NCC hadde levert konvolutten i Oslo, mens Hæhre hadde levert konvolutten i Mosjøen, og dette til alt overmål, dagen før fristen gikk ut. Etter det som åpenbart må ha vært hektiske timer for de involverte, ble et identisk tilbud fra Hæhre levert til prosjektledelsen i Oslo kl. 11.50.

Det spredte seg med en gang en uro om dette var greit eller ikke. Statens Vegvesen fikk derfor innhentet flere juridiske betenkninger, og det ble etter hvert besluttet å avvise tilbudet fra Hæhre da det ikke var levert på riktig sted, til riktig tid. Oslo Byfogdembete har nå kommet til at Statens Vegvesen – rent juridisk – har håndtert saken korrekt ved å avvise Hæhres tilbud. Avgjørelsen er imidlertid ikke rettskraftig.

Konsekvensen av at tilbudet kom frem til Oslo to timer for sent fører til en ekstrakostnad på E6 Sør i størrelsesorden kr. 300 000 000 – så mye dyrere var nemlig Skanska sammenliknet med Hæhre.

Tre hundre millioner kroner er åpenbart svært mye penger. En annen årsak til at denne denne saken har vakt sterke reaksjoner på Helgeland, skyldes nok blant annet at Hæhre på kort tid – helt sikkert fortjent – har fått en god standing: Vi ser at vi har fått en flott tunnel gjennom Toven, og Hæhre leverer raskere enn skjema på parsellen Helgeland Nord. Spørsmålet mange stiller seg er om det ikke slike tilfeller er mulig til å benytte sunn fornuft?

Svaret på det er nei.

Det følger nemlig av anskaffelsesforskriften § 20-13 at «et tilbud skal avvises når … det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen». Det betyr at oppdragsgiveren i prinsippet ikke har noe valg dersom tilbudet ikke er levert på rett sted, til rett tid. Det mest ekstreme tilfellet jeg kjenner til, er et tilbud som ble levert tolv minutter for sent. Det tilbudet ble avvist, og det var en korrekt avgjørelse.

Bakgrunnen for en slik knallhard regel er flere: Alle leverandører skal behandles likt, alle leverandører skal vite hva som skjer til enhver tid og også for å sørge for at ingen kan tilpasse seg de andres tilbud.

Intet regelverk er perfekt, og anskaffelsesregelverket har fått mye, og til dels fortjent, kritikk for å være for formalistisk og firkantet

Det som kan endre dette utgangspunktet er dersom Statens Vegvesen på noe vis har gjort feil, eksempelvis ved å være uklar på innleveringssted eller ved å gi feil informasjon. Oslo byfogdembete kommer til at så ikke er tilfelle: «Hæhre har ikke sannsynliggjort at Statens Vegvesen har gjort noen feil». Hadde derimot Statens Vegvesen gjort en feil, så ville løsningen ha blitt en annen.

Dette er en grunnleggende fair play-regel: Ingen andre enn deg selv skal være ansvarlig for dine feil. Roter du det til, så må du selv rydde opp.

Når det er sagt: Intet regelverk er perfekt, og anskaffelsesregelverket har fått mye, og til dels fortjent, kritikk for å være for formalistisk og firkantet; for lite fleksibelt og for administrativt. Dette har myndighetene nå gjort noe med: Ny lov om offentlige anskaffelser trer etter planen i kraft 1. januar 2017, og samtidig kommer det også nye forskrifter som i alle fall på papiret skal gjøre hverdagen lettere for både oppdragsgivere og leverandører.

En av endringene som foreslås er at tilbud for fremtiden skal inngis elektronisk. Det betyr at risikoen for slike situasjoner som Hæhre nå har vært i elimineres. Det er nok en fattig trøst for Statens Vegvesen at man ved neste korsvei kan be om å få tilbudene levert elektronisk.

Seieren i Oslo byfogdembete føles antakelig som en pyrrhosseier: Man vant, men til hvilken pris?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags