Selv om inntektene til de nordligste fylkeskommunene går noe ned, vil de fremdeles få mer penger enn landsgjennomsnittet

Penger: Nord-Norge blir tilført mer penger per innbygger enn andre fylkeskommuner, skiver Per-Willy Amundsen.

Penger: Nord-Norge blir tilført mer penger per innbygger enn andre fylkeskommuner, skiver Per-Willy Amundsen.

Artikkelen er over 4 år gammel

Skriver om fordeling og overføringer til fylkeskommunene de nordligste fylkeskommunene.

DEL

LESERBREV24. oktober skrev Inge Myrvoll (SV) et innlegg i Rana Blad der han kritiserte meg for å «raljere» over misnøyen i Nord-Norge. Han hevder regjeringen kun tar utgangspunkt i folketall i overføringene til fylkeskommunen. Det er feil.

Rammetilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Men siden norske kommuner og fylker har store variasjoner i alderssammensetning, bosettingsmønster og sosiale forhold, utjevnes dette for å gjøre kommunene og fylkeskommunene i stand til å levere likeverdige tjenester til innbyggerne.

Myrvoll skriver at Nord-Norge har en geografi som gjør at man ikke kan sammenlikne veiutfordringene her med veiutfordringene i det sentrale Østlandet. Det er jeg helt enig i. Denne regjeringen har satset mye på fylkesveiene. Og fylkeskommunene i nord har fått mer penger enn andre fylkeskommuner til vei og til kollektivtrafikk, blant annet fordi de har større vedlikeholdsbehov, mer vei per innbygger, spredt bosetting og flere ferjesamband.

En annen viktig oppgave for fylkeskommunene er videregående skole. Myrvoll argumenterer med at det er dyrere å drifte en videregående skole i Nordland enn i Østfold på grunn av de store avstandene. Nettopp derfor får fylkeskommunene i Nord-Norge tilført mer penger per innbygger enn andre fylkeskommuner.

Myrvoll nevner til slutt i innlegget at Rødøy får om lag dobbelt så mye per innbygger i frie inntekter som Bodø. Det er nettopp på grunn av utjevning at Rødøy får mer enn Bodø: Bodø har et utgiftsbehov noe under landsgjennomsnittet, mens Rødøy har et helt annet bosettingsmønster, færre innbyggere og en annen befolkningssammensetning. I tillegg får Rødøy småkommunetilskudd, det gjør ikke Bodø.

Selv om inntektene til de nordligste fylkeskommunene går noe ned på grunn av endringene i inntektssystemet fra 2015, vil de fremdeles ha et større behov og få mer penger enn landsgjennomsnittet. I tillegg får disse fylkeskommunene Nord-Norge-tilskudd og har høyere skjønnstilskudd per innbygger enn øvrige kommuner. De nyter også godt av at skatteinntektene i stor grad blir utjevnet mellom fylkeskommunene.

De ekstra overføringene bidrar til at fylkeskommunene i nord ligger over landsgjennomsnittet for frie inntekter per innbygger, også når man ser bort fra det de mottar for å utjevne forskjeller i behov.

Jeg håper politikerne i de nordligste fylkene ser på mulighetene framfor hindringene, og at de fortsetter å jobbe for vekst og utvikling i nord.

Per-Willy Amundsen,
statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags