Samferdsel handler om å gjøre hverdagen enklere, bedre og mer effektiv for oss alle. Det handler om å komme seg raskt frem til dit du skal, og trygt hjem igjen. Det handler om å få hverdagslogistikken til å gå opp for en småbarnsfamilie. Og det handler om å kunne bosette seg og jobbe der man vil.

Samferdsel er høyt prioritert av denne regjeringen. For Nordland er samferdselsbevilgningene økt betraktelig på vår vakt. Nordlands andel av riksveibevilgningene er økt fra rundt 15 % under rødgrønt styre over 20 % nå.

Dette ambisiøse målet fortsetter regjeringen og samarbeidspartiene med, og vil legge frem en ny Nasjonal transportplan før påske. I planen er vi enige om at vi de neste 12 årene skal bruke om lag 1000 milliarder kroner på samferdsel – en billion kroner.

Nasjonal transportplan er den overordnede planen for hva vi skal bygge av samferdsel i Norge. Tidligere gjaldt den for 10 år om gangen, men er nå utvidet til 12 år, med en perspektivhorisont til 2050. Det har vært viktig for samarbeidspartiene å se de lange linjene, og investere for fremtiden, og ikke bare for nåsituasjonen.

Allerede er det kjent at regjeringen og samarbeidspartiene gir klarsignal til Ny by ny flyplass i Bodø til 2.4 milliarder. Et annet viktig prosjekt i Nordland er Hålogalandsveien. Også denne gir regjeringen gjennom kommende NTP klarsignal for realisering av i første periode. E10/Rv 85 Hålogalandsveien fra Tjeldsund – Langvassbukt har en totalkostnad på 8,4 milliarder.

Så kan vi bare glede oss til ytterligere gode prosjekt når planen i sin helhet lanseres

 

Samferdsel har vært en av de viktigste sakene i denne perioden for Høyre, FrP, KrF og Venstre, det vil det også være fremover. Nå bygger vi landet og Nordland videre med kommende Nasjonale transportplan.

Margunn Ebbesen

Stortingspolitiker Nordland Høyre