Å overlate for eksempel renhold til eksterne vil i følge rådmannen gi en årlig besparelse på åtte millioner kroner, noe som knapt kan kalles "fjottpenger"

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Gruppeleder for Høyre i Rana, Espen Haaland, svarer på kritikken fra Inge Myrvoll (SV) i dette leserbrevet.

DEL

Leserbrev Ser i Rana Blad  at tidligere kommunestyrerepresentant Inge Myrvoll fra SV  ikke forstår Høyre sitt budsjett og at han er dypt uenig. Det er en ærlig sak, og ikke helt uventet.

Det er gledelig at Myrvoll mener vår satsing på vei, støtte til lag og foreninger, satsing på kultur, barnevern, omsorg, innhold i skolen, barnehage, reduksjon i SFO-prisene med mere er fornuftig bruk av pengene, så er vi enige om det.

Det er vår inndekning Myrvoll og SV sliter mest med, og det er heller ikke spesielt overraskende. For mens SV ønsker å øke eiendomsskatten med 50 prosent for private boliger, samt innføre eiendomsskatt for hytter og andre fritidseiendommer, ønsker Høyre og de andre samarbeidspartiene heller å effektivisere kommunens drift slik at vi bruker fellesskapets midler på best mulig måte. Vi mener at Rana kommune skal være best i klassen på skole, omsorg, helse, samt den delen av teknisk drift som kommunen bør ta hånd om. De områdene som kan gjøres bedre og billigere av andre, bør ikke kommunen drive med.

Å overlate for eksempel renhold til eksterne vil i følge rådmannen gi en årlig besparelse på åtte millioner kroner, noe som knapt kan kalles "fjottpenger". SV mener dette kun kan oppnås ved å redusere lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Selskapene som har renhold som sin kjernevirksomhet har god effektivitet, fornøyde medarbeidere som gjenspeiles i et sykefravær som ligger langt under halvparten av det vi har i Rana kommune. Det er viktig å få fram at en betydelig del av besparelsen henger sammen med etablering av KF Bygg som vil medføre ytterligere ni millioner i kostnadsreduksjon, men også færre m2 som skal renholdes.

Kortversjonen rundt KF Bygg er at profesjonell og fokusert drift gir bedre resultat enn dagens løsning. Posisjonens alternativ til KF Bygg var å samle all teknisk drift på Mjølan, i et eget bygg. Såvidt jeg forstår er dette allerede skrinlagt, og vi fortsetter som før, med de kostnadene det medfører.

Kommunen gjennomførte i vår tid en outsoursing av revisjonstjenestene. Resultatet av denne prosessen er at kommunen i dag betaler under halvparten av det vi gjorde tidligere, samtidig som vi mottar en meget profesjonell og god tjeneste. Har ikke grunnlag for å si det sikkert, men det vil overraske meg veldig dersom de ansatte i Deloitte har dårligere vilkår enn de kommunale revisorene.

Til slutt en liten kommentar til kommentaren om at man ikke fikk til noe i forrige periode. Vel, man skal være rimelig tåkelagt eller vrangvillig for ikke å få med seg at til tross for at Høyre og samarbeidspartiene ikke hadde flertall i store deler av perioden, gjennomføre vi den største effektiviseringsprosessen i Rana kommunes historie. I tillegg klarte vi å ta de største grepene i skolen på mange tiår, samt en historisk satsing på helse og omsorg.

At ikke Høyre og SV blir enige om et budsjett bør ikke komme som en overraskelse på noen, det handler om totalt forskjellig syn på hvordan fellesskapets midler skal håndteres.

God jul!


Espen Haaland
Gruppeleder Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken