Hvis ikke Helse Nord og helseministeren får skuta tilbake på rett kjøl igjen er vi redd Helgelandssykehuset står foran en bemanningskatastrofe

DEL

LeserbrevHvordan skaffe nok sykepleiere og spesialsykepleiere til Helgelandssykehuset 2025?

Debatten rundt Helgelandssykehuset 2025 har hatt fokus på antall leger og legespesialister ved sykehusenhetene. Samtidig kommer en varslet nasjonal sykepleierkrise (1).

Sykepleiere er den største faggruppen på et sykehus. I Mo i Rana har man bygd opp et stort fagmiljø av lokale sykepleiere og spesialsykepleiere som ikke lar flytte på seg. Mangelen på sykepleiere i Sandnessjøen og Mosjøen er bekymringsfull. Vi må jobbe for å rekruttere og beholde arbeidskraft i regionen. For å lykkes vil det være avgjørende å vektlegge hvormengden av sykepleiere og spesialsykepleiere finnes i dag i Helgelandssykehuset.

Vi mener administrerende direktørs innstilling om et større akuttsykehus i Mo i Rana og etakuttsykehus i Sandnessjøen er bærekraftig og gir best kvalitet for fremtiden ut fra et sykepleiefaglig perspektiv.

Vi vil her vise hvilke sykepleierutfordringer Helgelandssykehuset står overfor med ny sykehusstruktur:

• Riksrevisjonens ”undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene” viste at mange intensivenheter har ansatte uten videreutdanning i intensivsykepleierstillinger. 1/3 av intensivenhetene på landsbasis mangler over 20 % intensivsykepleiere (2)Undersøkelsen fremskriver et økende behov i fremtiden (2)

.• Mo i Rana har allerede 80 % intensivsykepleiere.

• Administrerende direktørs innstilling vil ut fra de foreløpige anslag bety en økning på 21 sykepleiere og 13 spesialsykepleiere i Mo i Rana. For Sandnessjøen en reduksjon på 14 sykepleiere og økning på 9 spesialsykepleiere (3). Omvendt vil en eventuell«speilvending» bety at antallet sykepleiere i Sandnessjøen må økes med 60 og antallspesialsykepleiere med 54.

• Et fellessykehus i Mo i Rana vil kreve en økning med 40 sykepleiere og 36 spesialsykepleiere (3).

• Et fellessykehus i Sandnessjøen vil kreve en økning med 79 sykepleiere og 77 spesialsykepleiere (3)

• Et fellessykehus i Mosjøen vil kreve en økning på 119 sykepleiere og 72 spesialsykepleiere (3).

• Mo i Rana har Helgelands eneste sykepleierutdanning som i høst tok opp 80 førsteårsstudenter på heltid ved Campus Helgeland. Samarbeidet mellomutdanningsinstitusjonen og spesialisthelsetjenesten vil bli vanskelig uten sykehus i Mo i Rana. Nærhet geografisk mellom utdanningssted og sykehus er rekrutterende.

Hvordan er fremtidsutsiktene til 2025? Vi har gått gjennom hjemmeadresse for studentene ved både heltid og deltid for Nord Universitet, Campus Helgeland (inkl. Stokmarknes):

Forskjellene i tilgang på sykepleiere øker altså i fremtiden. Styret i Helgelandssykehuset har ikke fått dette med seg. Verre er det at foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund også overser sykepleiefaget i sine avgjørelser. Hvis ikke Helse Nord og helseministeren får skuta tilbake på rett kjøl igjen er vi redd Helgelandssykehuset står foran en bemanningskatastrofe som starter i interimsperioden og forverres i fremtiden.

Trude Paulsen, fagutviklingssykepleier, intensiv avdeling Mo i Rana
Espen Bergli, intensivsykepleier med master i klinisk sykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana
Trine Kaspersen, master i intensivsykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana
Anette Nyjordet, master i intensivsykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags