Kortformen kan vel sammenfattes slik: «Leve Rana, skitt i Helgeland».

DEL

LeserbrevEr nytt sykehus for Helgeland et byutviklingsprosjekt for Mo i Rana?

I Helgelendingen 9.12 argumenterer industriledere i Rana for at nytt sykehus bør plasseres på Mo. Oppsummert er budskapet som følger: Et nytt storsykehus vil tilføre kommunen nye arbeidsplasser som vil komme industrien til gode. Med et så begrenset utgangspunkt virker konklusjonen ærlig, forståelig og ryddig. Men debatt om nytt sykehus kan ikke avgrenses til Rana-industriens ønsker og behov.

Er et nytt sykehus for Helgeland et byutviklingsprosjekt for Mo? Er ikke poenget å få et bedre helsetilbud for hele Helgeland Rana inkludert?

Sykehus og stor flyplass

I sykehussaken kjører Rana Kommune med samme målsetting om byutvikling , bare mere fordekt og mindre ærlig. Det samme går igjen når storflyplass i utkanten av Helgeland, markedsføres som et framskritt for hele regionen – noe få utenom Rana forstår. Kanskje er det noen i Rana som heller ikke tror det er slik? Mønsteret er det samme i disse og andre saker. Kortformen kan vel sammenfattes slik: «Leve Rana, skitt i Helgeland».

Tillit mellom naboer er en verdifull sosial kapital som må fortjenes og vedlikeholdes.

I nåtid framstår Rana mer og mer som det øvrige Helgelands aggressive tyv og fiende. Kommunen er i ferd med å slite ned siste rest av troverdighet. Når Rana snur ryggen til Helgeland, vil Helgeland snu ryggen til Rana.

Over tid ser det ut som at Rana raner Rana

Når min nabo stjeler fra meg undergraves tilliten. Grunnlag for samarbeid om å løse fellesoppgaver går tapt. Mellom kommuner gjelder det samme. I nær og fjern framtid vil det ganske sikkert være behov for interkommunale fellesløsninger basert på et likeverdig samarbeid. Holdningene og strategien Rana styrer etter i dag ,vil være sand i maskineriet i morgen. Hvem vil samarbeide med en som ikke vil meg vel? Over tid kan Rana bli den største taperen og sin egen verste fiende.

Med mange nok gjentakelser av samme mønster der Rana er seg sjøl nok, er kommunen på vei mot å definere seg bort fra Helgeland. Det ligner på (kommunal) sjølskading.

Sannsynligvis vil Rana trenge Helgeland mer enn Helgeland trenger Rana. Er det mulig å håpe på at kloke hoder i Rana ser skadepotensialet?

Strid om sykehus har i det minste hatt en positiv effekt, om enn utilsiktet: Vi har bedre enn tidligere sett verdien i å finne en felles løsning» sør for Korgfjellet». Det kan vi takke Rana for!

Ivar Edvardsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags