Luftambulansen på Helgeland: - Lokalisering må stå i samsvar med sykehuslokalisering

Av
DEL

Leserbrev Vi har gått gjennom virksomhetsdata fra luftambulansetjenesten sitt journalsystem (LABAS) i perioden 2002-2018. Virksomhetsdataen viser at bruken av ambulansehelikopter er svært ulik i de enkelte kommunene på Helgeland. Rana kommune har blant landets dårligste tilgjengelighet til ambulansehelikopter. At Rana kommune er Norges 4. største kommune i areal (1), samt Helgelands mest befolkede burde legge til rette for større bruk av helikopter som ambulansetransport enn de andre sykehuskommunene Vefsn og Alstahaug. Virksomhetsdata viser imidlertid det motsatte.

Foto:

I en artikkel publisert i samferdsel 8. august 2019 vises det til en masteroppgave som haddeundersøkt hvilken lokalisering av ambulanseflyet på Helgeland som ga den besteanvendelsen av ressursene. Konklusjonen var at samtlige av alternative lokaliseringer på Helgeland – Mosjøen, Sandnessjøen eller Mo i Rana – fremstår som bedre enn dagens lokalisering i Brønnøysund (2);

Foto:

Med et sykehus plassert i Sandnessjøen vil Rana få sammenlignbar reisevei med kommuner som Vevelstad, Vega, Herøy og Dønna. Disse har i dag kort responstid for ambulansehelikopter.

Det er ingen grunn til at befolkningen på Nord-Helgeland skal akseptere ett dårligere tilbud. Flytting av ambulansehelikopteret vil få konsekvenser for befolkningen nord i Trøndelag, siden ambulansehelikopteret i Brønnøysund også brukes som ressurs nord i Trøndelag. Dersom man følger styrets innstilling og legger virksomhetsdataen til LABAS til grunn kan man se for seg en enorm økning i bruk av ambulansehelikopteret i Brønnøysund.

Dersom Ranas befolkning får samme forbruk av ambulansehelikopteret vil det gi en gjennomsnittlig økning på 295 oppdrag med ambulansehelikopter årlig. Det er ikke tatthøyde for dette i økonomiske beregninger. Nedleggelse av all aktivitet, inkl. DMS i Mosjøen vil også øke behovet for ambulansehelikopter i Vefsn og Hattfjelldal, men i mindre omfang.I debatten etter innstillingen til Helgelandssykehuset har det blitt henvist til Alta som argumentasjon for at Mo i Rana kan klare seg med et DMS. På Nord-Helgeland har Rana kommune alene 26 % høyere befolkning enn Alta Kommune. Til sammenligning har Alta nå gått fra å ha et DMS til å få et nærsykehus, og 2 av 3 ambulansefly i Finnmark er stasjonert i Alta.Vi mener at stasjonering av både ambulansefly og ambulansehelikopter på Helgeland må ses i sammenheng med sykehusstrukturen på Helgeland.

Espen Bergli, intensivsykepleier med master i klinisk sykepleie, intensiv avdeling Mo i Rana

Daniel Poppe Skipenes, LIS 3 anestesi, anestesi avdeling Mo i Rana

Ellisiv Seines, LIS 3 anestesi, anestesi avdeling Mo i Rana

Tina Vollen, konst. overlege anestesi, anestesi avdeling Mo i Rana

Christian Wiltsch, overlege anestesi, anestesi avdeling Mo i Rana

Zoltan Kacska, overlege anestesi, anestesi avdeling Mo i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags