Mo i Rana har betydelig flere årsverk enn Sandnessjøen. 518 mot 392

Bildet er fra fakkeltoget for sykehus i Mo i Rana som ble arrangert lørdag.

Bildet er fra fakkeltoget for sykehus i Mo i Rana som ble arrangert lørdag.

DEL

LeserbrevDet påstås i brev fra de 12 kommunene som er enig om «ett sykehus, lokalisert sentralt på Helgeland, fortrinnsvis i Sandnessjøen og omegn, med protokolltilførsel om Mosjøen og omegn.», at Sandnessjøen har flest spesialister og det bredeste fagmiljøet.

I styresaken fra adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir til styret i Helgelandssykehuset inngår en tabell (i Samfunnsanalysen) som viser at:

Mo i Rana har betydelig flere årsverk enn Sandnessjøen. 518 mot 392.

Sykehuset på Mo har 20 flere leger, 81 mot 61. (Overleger + leger i spesialisering). Vi vil i likhet med adm. dir. understreke det ortopediske fagmiljø, bygd opp over mange år på Mo, med bl.a. 6 overleger og 6 leger i spesialisering. I styresaken framgår også at det utføres flere kreftoperasjoner på Mo enn i Sandnessjøen.

Mo i Rana har 65 % flere sykepleiere enn Sandnessjøen. 206 mot 126.

Mo har dobbelt så mange spesialsykepleiere som Sandnessjøen. 78 mot 37.

Fra styresaken: «Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det på landsbasis fram mot 2035 mangle ca. 30 000 helsefagarbeidere og ca. 20 000 sykepleiere. Å rekruttere og beholde disse yrkesgruppene blir viktig i årene framover.»

Administrasjonens begrunnelse for valg av Mo i Rana som hovedsykehus i en 2-modell:

«Helgelandssykehuset trenger et nav, en faglig motor som gjør foretaket i stand til å utvikletjenestene, utdanne leger og sykepleiere og styrke samarbeidet med kommunene,utdanningsinstitusjonene og andre offentlige og private aktører.

Den eksterne ressursgruppa og samfunnsanalysen peker begge på viktige momenter som gjør at sykehuset i Mo i Rana bør være dette navet. Rekruttering vil være en kritiskutfordring for Helgelandssykehuset i framtida. Utredningene viser at Mo, i kraft av sin størrelse og variasjonen i det øvrige arbeidsmarkedet (partnerarbeidsplasser), blir vurdert til å ha den sterkeste rekrutteringsevnen.

Nærhet til Campus Helgeland og andre kompetansemiljø blir også vektlagt som en styrke.Rana er en av få kommuner på Helgeland som har framskrevet befolkningsvekst. Utviklingen i forsørgerbrøken er noe sterkere her enn i de andre av dagens vertskommuner.

Sykehuset i Rana har det største og bredeste fagmiljøet. Sykehuset har bygd opp et sterktortopedisk og kirurgisk miljø som det skal bygges videre på. Det er minst risiko knyttet til sårbarhet i interimsperioden ved å velge en etablering av hovedsykehus i Rana.

Administrerende direktør anbefaler derfor at Helgelandssykehuset Rana skal værehovedsykehuset i en framtidig to-sykehusmodell.»

Geir Waage (Ap),
ordførere Rana kommune


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags