Det er nok mange helgelendinger som i dag går rundt med sameblod i årene – kanskje uten å være seg bevisst sitt samiske opphav

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Atle Hiller gratulerer med samefolkets dag, som er i morgen, med dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevI morgen, onsdag 6.februar er det samefolkets dag. Den feires til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Det var aller første gang samene samla seg for å diskutere felles politiske saker over landegrensene. Dagen er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland, og dagen har vært feira sida 1993. I 2003 ble 6.februar offisiell flaggdag i Norge. Det samiske flagget blir heist på Rådhusplassen i Mo i Rana og mange flere byer og tettsteder i Nord-Norge over det ganske land.                             

Vi har belegg for at det har bodd samer på Helgeland i lang tid, kanskje var samene urfolket her. Vi har arkeologiske funn fra de første århundrene i vår tidsregning. Vi har beretninger fra Snorre. Vi har opplysninger fra jordebøker fra seinmiddelalderen og fra 1500- og 1600-tallet, både øst og vest for riksgrensa. Rana var en stor samekommune for 150 – 200 år sida, kanskje en av de største sør for Karasjok og Kautokeino. Samisk bosetting på Helgeland har satt spor etter seg i mange hundre år.

Det er nok mange helgelendinger som i dag går rundt med sameblod i årene – kanskje uten å være seg bevisst sitt samiske opphav!

Jeg ble interessert i samisk historie og politikk da jeg traff samen Ole Gunnar Leirvåg, på begynnelsen av 1990-tallet. Han var gymnaslærer, politiker og representant for Rødt (RV) i Rana kommunestyre i tre perioder. Han hadde mye kunnskap og et sterkt engasjement for samisk historie, språk, kultur og næringsvirksomhet.

Han vant etter hvert tillit i det samiske miljøet, og ble leder av Rana Sameforening fram til sin død i 2009. Her arrangerte han åpne møter om samisk historie og kultur i vår region. Gode felles møteplasser mellom nordmenn og samer, som var med på å skape gjensidig forståelse mellom to folk. Jeg husker et veldig godt besøkt åpent møte i nyttårshelga 2001, der også LO var med, på et arrangement der kurdisk og samisk mat, kunst og håndtverk ble presentert!

Noe av det siste Ole Gunnar Leirvåg fikk gjort før han døde var å fremme forslag i kommune-styret om å få skilting på samisk på de fem innfartsveiene inntil Rana. Han fikk solid støtte for dette i kommunestyret, men fikk ikke oppleve realiseringa av vedtaket i si tid. Ironisk nok ble det jeg som måtte ta over «stafettpinnen», 10 år etterpå! Jeg tok opp saken i siste kommunestyremøte før jul i fjor og etterlyste realisering av det ti år gamle vedtaket. Nå er arbeidet godt i gang – og nå forventer vi at skiltinga blir gjennomført våren 2019!

Jeg ønsker Raanen Saemieh lykke til med alle de spennende arrangementene i Samisk uke!

Atle Hiller,

Medlem Rødt Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags