Det undersjøiske raset under Liafjellet, som truer Fv. 17, fører til at skoleelever på ungdomstrinnet fra bygdene Aldersund, Selnes og Sila ikke kan ta buss til skolen i Konsvikosen. Derfor har kommunen satt opp båtskyss for elevene.

Båten går fra Aldersund havn klokka 08:30 til Konsvik havn. Returen fra Konsvik havn til Aldersund havn går klokka 14:45. Fra kommunen poengteres det at elevene møter opp som vanlig, for å ta ordinær skolebuss hjemmefra.

– Dette skysstilbudet er for elevene og det åpnes ikke for annen persontrafikk med skolebåten, poengterer oppvekstsjef Janne Sommerseth i Lurøy kommune.

Denne oppsatte skoletransporten gjelder inntil annen beskjed gis eller veien åpnes for normal trafikk.

Skulle noen har behov for mer informasjon, blir de bedt om å kontakte skolen.