– Det er mange unger som har fått opplevelser sammen med våre frivillige familiekontakter som de aldri ellers ville ha fått. Det er jeg sikker på, sier familiekoordinator gjennom 15 år i Rana, Wenche Gjesbakk.

– Det er en like stor glede for oss som får lov å komme inn i familiene. Kurset vi tok i forkant var en god forberedelse, og gjorde i alle fall meg tryggere i rollen som frivillig, sier Liv Jamtli.

– Vi fikk god innføring i emner som den frivilliges rolle, verdier og holdninger, familier med minoritetsbakgrunn og foreldre til psykisk utviklingshemmede barn, for å nevne noe. Det ga grunnlag for gode diskusjoner og refleksjoner i gruppa. Jeg opplevde å se ting fra nye vinkler. Det er alltid lærerikt og nyttig, supplerer Maiken Ruud Rødsjø.

– Det er opp til deg

Allerede onsdag i neste uke, 19. oktober er Wenche Gjesbakk klar for å sette i gang ei ny kursrekke. Hun har noen deltakere som har meldt seg, men vil gjerne ha flere.

– De som er interesserte kan ta kontakt med Home Start Familiekontakten eller Frivilligsentralen i Sørlandsveien, så kan vi ta en liten prat. Jeg setter i utgangspunktet ikke noen frist for påmelding, sier Gjesbakk.

Hun legger til at kurset, som går over 20 timer fordelt på sju ettermiddager, er gratis og uforpliktende.

– Hvis du etterpå finner ut at det likevel ikke er noe for deg, eller at det ikke passer å være aktiv i Home Start akkurat nå, så er det helt greit, legger koordinatoren til.

Liv Jamtli har vært familiekontakt i flere år, men har nå hatt en pause fra oppdrag.

– Det er så fint, får vi kan selv bestemme når vi vil ta en pause, og nå er klar til å starte opp igjen. Det er veldig fleksibelt, og det er dine egne behov som avgjør hva du vil ta på deg. Det er snakk om å gi av din tid et par timer i uka, og det gir meg like mye som jeg gir, sier Liv og legger til:

– Det forbauset meg at det ikke skal mer enn to timer i uka til, for at det skal bli et tilbud. Jeg har sjaltet ut en del ting jeg har holdt på med, men dette holder jeg fast på. For meg gir det å være familiekontakt mening i tilværelsen. Vi ser at vi utgjør en forskjell

.

– Kanskje noen har bruk for meg?

Maiken Ruud Rødsjø liker å være ute i naturen. Da det var en sjuåring som ønsket å lære å gå på ski, men ikke hadde noen i sin krets som kunne lære ham det, kontaktet moren Home Start og Wenche koblet på Maiken.

– Vi gikk på ski i Klokkerhagen, han lærte balanse og å gå på ski, falt og rutsjet nedover og så opp igjen. Han syntes det var det artigste i hele verden, forteller Maiken.

Wenche Gjesbakk tar ordet: «Ha det, kommer du i morra?», var sjuåringens kommentar når Maiken leverte ham hjemme igjen. Det er vel den beste attesten du kan få.

Maiken Ruud Rødsjø ble pensjonist da hun var 62 år gammel, og brukte den nyvunne friheten til å være så mye ute i naturen som mulig. Det var det hun hadde sett fram til å gjøre, men det kom et punkt der hun savnet noe mer.

– En dag jeg gikk forbi Frivillighetens hus tenkte jeg «kanskje jeg skal gå innom, kanskje noen har bruk for meg?», forteller Maiken.

Wenche Gjesbakk lot ikke sjansen gå fra seg, men også Frivilligsentralen drar nytte av den nå 67 år gamle frivillige til ulike oppdrag.

– Noe for deg?

Wenche Gjesbakk er den som koordinerer tjenesten. Hun foretar hjemmebesøk og intervjuer de frivillige for å kunne koble «rett» familiekontakt til «rett» familie.

– Det er familiene som definerer hva de ønsker hjelp til, og det er de frivillige som definerer hva de har lyst til å gjøre. Så er det slik, at vi møter livet der ute, og det kan noen ganger oppleves strevsomt. Da er det godt å ha noen i ryggen. Det er en av mine oppgaver som koordinator å være der slik at familiekontaktene alltid har noen, sier Gjesbakk.

Liv og Maiken peker på grensesetting som et viktig emne og som inngår i kurset som starter neste uke. De mener var nyttig kunnskap å ha i ryggsekken da de var ferske familiekontakter.

– Å være bevisst rollen som frivillig, hva vi skal gjøre, men også hva vi ikke skal gjøre, er avgjørende å ha et avklart forhold til. Det gjør alt så mye enklere, sier de.

Bildeserie

HISTORISKE BILDER: Home Start familiekontakten gjennom 20 år: – Det er en glede å være noe, for noen

Familiekoordinator Wenche Gjesbakk har cirka 30 familiekontakter på lista si, der den eldste er rundt 80 år. Flere har vært familiekontakter lenger enn de 15 årene Wenche har hatt jobben som koordinator.

– Det er også en god attest, og et godt argument for å melde seg på kurs i selveste Frivillighetsåret, og finne ut om det å være familiekontakt er noe for deg, sier Wenche Gjesbakk.

Fakta

  • Home Start er et familiestøtteprogram der frivillige besøker en småbarnsfamilie med minst et barn under skolealder, to til fire timer i uka.
  • Frivillige må gjennomgå 20 timers kurs for å bli godkjent familiekontakt, og de må levere politiattest.

Familier som får besøk av familiekontakt:

  • må selv ønske det og ha minst et barn under skolepliktig alder
  • har behov for en voksen støtteperson – et lyttende medmenneske.
  • trenger avslastning
  • ønsker et utvidet sosialt nettverk
  • har barn med særskilte behov