Liv Bernersen har fulgt med på debatten rundt Helgelandssykehuset, funksjonsfordeling, ny sykehusstruktur og ikke minst, saken knyttet til tarmkreftkirurgi. Den angår henne spesielt.

– Jeg er operert for tarmkreft to ganger, begge ved Helgelandssykehuset Mo i Rana og begge var vellykket, uten spredning eller komplikasjoner, sier Liv Bernersen.

– Misbruk av posisjoner

På Helgelandssykehusets styremøte 27. mai kom det informasjon om at pasienter fra Helgeland må vente lenger på tarmkreftoperasjoner enn fristene for pakkeforløp krever.

Disse opplysningene og forklaringa om at flaskehalsen er operasjonskapasiteten ved Nordlandssykehuset, etter at Helse Nord i oktober i fjor flyttet tarmkreftkirurgien fra Helgeland, har vakt sterke reaksjoner fra flere hold.

– Vi som er operert for tarmkreft, noen av oss med utlagt tarm, går ikke rundt og snakker høyt om det. Som de fleste kreftgrupper, løper vi ikke til mediene i tide og utide, men nå må også stemmen til oss tarmkreftopererte høres i debatten, sier Liv Bernersen.

Mange vil huske henne som profilert SV-politiker, med to perioder bak seg i Rana kommunestyre. Hun har også fartstid som medlem i Kulturutvalget og Kontrollutvalget. Liv Bernersen var sekretær i PP-tjenesten til hun pensjonerte seg 65 år gammel, men samfunnsengasjementet har ikke den nå 78 år gamle kvinnen lagt på hylla.

Ikke evnen til å si fra når det trengs heller.

Jeg er fortvilt på folks vegne. Verken fagfolk eller pasienter blir hørt

Liv Bernersen (78), operert for tarmkreft to ganger

– Jeg har over lang tid lurt på hvorfor tarmkreftkirurgien plutselig ble flyttet fra Helgelandssykehuset Mo i Rana, sier Liv Bernersen og fortsetter, uten å legge skjul på at hun også er kritisk til organiseringen med helseforetaksmodellen:

– Jeg opplever at folk med makt bruker sin posisjon til å fatte avgjørelser som har direkte påvirkning for folks liv og helse, uten å lytte til faglige råd. Den dagen Helse Nords Cecilie Daae flyttet tarmkreftoperasjonene ut av Helgeland, visste vi at Nordlandssykehuset ikke ville klare å ta unna, hevder Liv Bernersen.

– Nordlandssykehuset ble spurt om de hadde kapasitet og svarte bekreftende. Hadde ikke Helse Nord grunn til å tro på at det stemte, mener du?

– Konsekvensene var ikke undersøkt før vedtaket plutselig ble gjort. Det var ingen som hadde den kunnskapen da, sier Liv Bernersen.

Konfliktfylt tid

Hun var 69 år gammel første gang hun måtte ta diagnosen tarmkreft på dødsens alvor.

– Jeg hadde ingen symptomer på at noe var galt, det kom akutt. Jeg trodde først det var blindtarmen, forklarer Bernersen.

I 2019 er hun 77 år. Nesten ti år etter første gang, får hun diagnosen tarmkreft en gang til. Det har ingen sammenheng med første gang.

– Jeg hadde hatt blødning over tid og var til undersøkelse hos fastlegen, men prøvene viste ingenting. Pusten min gikk veldig tungt og jeg hadde veldig lite blod, så jeg ble henvist til koloskopi, sier 78-åringen og legger til:

– Da gikk det veldig fort. Så fort begge gangene, at det ikke ble tid til å spekulere. Det er definitivt en fordel.

Hun ble lagt på operasjonsbordet i oktober 2019, samme høst som Ida Bukholm begynte i ny stilling som fagsjef i Helgelandssykehuset.

Det er også samme høst som Kreftregisterets statistikk for 100 dagers overlevelse etter tarmkreftoperasjon for 2016 til 2018, ble offentliggjort og viser at dødeligheten for sykehuset i Sandnessjøen er 14,3 prosent, mot landsgjennomsnittet som er 3,3.

Det var disse tallene som da de ble presentert på fagsjefmøtet i Helse Nord i desember 2019 fikk tidligere fagsjef i Helgelandssykehuset til å reagere. Da det i januar året etter ble kjent at det ved sykehuset i Sandnessjøen var planlagt fire tarmkreftoperasjoner, avgjorde foretaksledelsen i Helgelandssykehuset 10. januar midlertidig å flytte denne typen operasjoner til enheten i Mo i Rana.

Det ble starten på en konfliktfylt tid som også kostet Ida Bukholm jobben, men der den ferske rapporten fra Helsetilsynet konkluderer med at det var riktig avgjørelse, og at gjennomgangen av Helse Nords faggruppe som i rekordfart konkluderte «ingen grunn til uro» og anbefalte gjenåpning allerede 17. januar, var mangelfull.

På dette tidspunktet var Liv Bernersen ferdigoperert for andre gang.

Les også

Helse Nord sin beslutning om å ta fra hele Helgeland tarmkreftkirurgien med å flytte den til Nordlandssykehuset, viser seg å kunne ha alvorlige konsekvenser for pasientene

– Tilbake til Mo i Rana

– Det endte med utlagt tarm, ileostomi, men selve inngrepet gikk fint. Heller ikke denne gang var det spredning eller andre komplikasjoner. Det at jeg fikk så raskt hjelp, mener jeg bidro til det. Å skulle gå lenge med en svulst som vokser inne i deg, og vi vet at det sprer seg fort og er farlig, er ikke noe noen ønsker, sier Liv Bernersen.

Det betyr ikke at alt var bare fryd og gammen etterpå.

– Det er ikke lett å forholde seg til ileostomi i starten. Det var lite kunnskap om det lokalt, og det ble mye utprøving av utstyr. Jeg måtte til Bodø og en spesialsykepleier for å få kyndig hjelp. Også på ernæringsfronten er det viktig å ha folk med oppdatert og god kunnskap. Det fikk jeg ikke i begynnelsen, kommenterer Liv.

Men det er ikke hovedbudskapet hennes nå. Det handler om at Helgelandssykehuset må få tilbakeført tarmkreftkirurgien til enheten i Rana.

– Jeg er fortvilt på folk sine vegne. Det er ikke akseptabelt å måtte vente på operasjon når vi har ei avdeling på Helgeland med kompetente kirurger som kan gjøre jobben. Det er dokumentert gjennom eksterne fagrapporter utført av landets fremste eksperter innen tarmkreft, sier Liv Bernersen og fortsetter:

– Men fagfolkene blir ikke hørt og vi pasienter blir ikke hørt.

78-åringen trekker fram tidligere fagsjef Ida Bukholm, og er glad Helsetilsynets rapport gir henne støtte.

– Jeg fatter ikke at hun måtte gå fra stillingen sin, med bakgrunn i å varsle om relevant informasjon, som handler om pasientsikkerhet. Men hun gikk altså ikke tjenestevei. Jeg forstår ikke den tankegangen, sier Liv Bernersen.

Fakta

  • I oktober 2019 ble tarmkreftkirurgien flyttet ut av Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset, av Helse Nord.
  • Det skjedde uten konsekvensutredning.
  • Nå viser det seg at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle pasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp krever.