Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner minker sakte

Mo i Rana  20180925.
Penger, sedler, mynter.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mo i Rana 20180925. Penger, sedler, mynter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

Kvinner velger oftere yrker med lavere lønn og jobber langt mer deltid enn menn. Men lønnsforskjellene minker noe, viser ferske tall fra SSB.

I 2019 hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn tilsvarende 43.850 kroner, melder Statistisk sentralbyrå. Det utgjør 87,6 prosent av menns lønn.

I 1998 var det samme tallet 83,6 prosent, og i 2008 var det 85 prosent.

En vesentlig faktor som påvirker lønnsnivået, er arbeidstid. Nesten en av to kvinner jobber deltid, mens en av fire menn gjør det samme.

I deltidsstillinger tjener kvinner og menn nesten like mye, men forskjellene øker i heltidsstillinger. Gjennomsnittlig månedslønn for menn i heltidsstillinger er 52.320 kroner og for kvinner er den 46.520 kroner.

Noe av forklaringen er at menn i gjennomsnitt får utbetalt betydelig mer i bonus enn kvinner. De får også utbetalt mer i uregelmessige tillegg.

Kvinner velger også oftere yrker med lavere lønnsnivå. 15 prosent av kvinner i arbeid, har yrker med en gjenommsnittlig månedslønn på over 50.000 kroner. Det samme tallet for menn er nesten dobbelt så høyt, 29 prosent.

Det er også nesten dobbelt så mange kvinner i yrker med en gjennomsnittlig månedslønn under 35.000 kroner.

Både hos menn og kvinner trekker enkelte svært høye lønninger opp. Dersom man ser på den gjennomsnittlige månedslønnen, tjente kvinner 41.670 kroner i måned og menn 44.140 kroner.


(©NTB)

Artikkeltags