Oppretter e-helsekontor i Lurøy: – Målet er å gi bedre spesialisthelsetjenester for innbyggerne i distriktene