I forrige uke rømte laks fra Lovundlaks AS sin lokalitet på Kveitholmen i Lurøy kommune. Nå utloves dusør til fritidsfiskere på 300 kroner for hver opprettslaks med vekt på mellom to og 4,5 kilo som gjenfanges og avlives innenfor et geografisk område rundt Buøya, Tomma og Onøy.

Gjenfangsten varer til og med 3. november. Lovundlaks melder på sine facebooksider at perioden kan bli utvidet både i tid og geografisk omfang, dersom fangst og rømt laks skulle tilsi det.

Laksens hode benyttes som dokumentasjon på fangsten, og kan leveres til Lovundlaks’ landbase på Straumøyvalen på Sleneset eller ved selskapets administrasjonsbygg på Lovund.

Lokaliteten ble utsatt for et havari under stormen forrige tirsdag, og det ble funnet et betydelig antall død fisk på lokaliteten.