Det er på egen facebookside at Lovundlaks AS melder om resultatet for 2021.

– Vi kan se tilbake på en produksjon som i fjor var jevnt over god, med lav dødelighet og bra tilvekst, og en laksepris som svingte mye i et koronapreget marked, skriver Lovundlaks.

Bedriften hadde driftsinntekter på 748 millioner kroner og driftskostnader på 488 millioner kroner. Det ga et resultat på 260 millioner kroner.

Lovundlaks AS skriver videre at etter å ha vært medeier i NRS siden starten, valgte de i fjor å selge de siste aksjene sine. Sammen med øvrige finanser gjorde det at de fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner. Av dette betalte de 55 millioner kroner i selskapsskatt, som gjorde at årsresultatet ble 256 millioner kroner.

– De gode økonomiske resultatene de siste årene har gjort at vi har kunnet investere tungt i nye konsesjoner, anlegg, båter og annet utstyr. I fjor kan vi særlig trekke fram fornyelsen av anlegget på Grasholman, nye hurtiggående båter og ansatteboliger på Sleneset, skriver Lovundlaks.

De skriver til slutt at det aller viktigste er at de nå har en buffer for mer krevende økonomiske tider.