Luca (2) er spesielt sårbar for Korona-viruset: – Man gjør alt i sin makt for å beskytte barnet sitt

Da Luca Maria Simonsen-Liland var fire uker gammel, ble det slått fast at hun har den underliggende kroniske sykdommen Cystisk Fibrose (CF). Hun er blant dem som er mest truet av Korona-viruset, og familien må isolere seg mest mulig for å unngå smitte for enhver pris.