Lurøy kommune får nesten syv millioner kroner fra Havbruksfondet

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I dag utbetales det i overkant av 450 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Det er en del av inntektene fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018 som utbetales.

Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

Nesna kommune får 346 674,99 kroner.

Rana kommune får 2 958 208,78 kroner.

Lurøy kommune får 6 978 936,39 kroner.

Træna kommune får 200 004,80 kroner.

Rødøy kommune får 7 410 057,85 kroner fra fondet.

Total utbetaling for Nordland fylke er på 108 634 428,39 kroner.

– Det er både riktig og viktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapingen som genereres langs kysten. Derfor er det en selvfølge at de får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre.

– Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring i distriktene og langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og ikke minst med å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår, sier Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen fra Frp.

Mer fakta om årets utbetaling

· Årets utbetaling fordeler 458 mill. kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

· Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.

· Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.

Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 (260 mill. kroner) går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Tabell - Utbetalinger fra Havbruksfondet i 2019.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken