Helse-, sosial- og omsorgssjefen har sagt opp stillingen - nå jakter Lurøy kommune etatssjef