Fylkesrådet har fordelt 3,3 millioner kroner til bredbåndsutbygging til Lurøy kommune

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), er glad for å kunne bidra til et bedre digitalt tilbud til innbyggerne i Lurøy.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), er glad for å kunne bidra til et bedre digitalt tilbud til innbyggerne i Lurøy. Foto:

DEL

En glad ordfører takker Carl Einar Isachsen takker på vegne av kommunen for tildelingen, står det i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Vi i Lurøy kommune er veldig fornøyd med å bli prioritert i forbindelse med utbygging av bredbånd/fiber til de kretsene som omfattes av søknaden. Lurøy kommune er nå i posisjon til å sette planen ut på anbud. Planen omfatter en større del av kommunen som i dag ikke kan tilbys bredbånd/fiber. Det er av stor betydning for distriktskommuner som Lurøy at stat og fylkeskommune bidrar til å realisere en landsomfattende bredbåndsdekning. Høyhastighets bredbånd er en grunnleggende forutsetning for bosetting og samfunnsbygging, sier han.

Digitalt klasseskille

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF) er glad for å kunne bidra til et bedre digitalt tilbud til innbyggerne i Lurøy.

– Nordland har fortsatt en del kommuner som har svært dårlig bredbåndstilbud. Hovedmålsettingen for prioritering av utbyggingsprosjekter for bredbånd må være å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre, sier Noresjø.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 14 søknader fra 12 kommuner i Nordland. Totale prosjektkostnader er på ca. 97 mill. kr, egenfinansiering er ca. 37 mill. kr og omsøkt beløp er ca. 41,5 mill. kr

Streng prioritering

– I og med at det er søkt om mer midler enn rammen tilsier, må det nødvendigvis gjøres en streng prioritering. Det er først og fremst vektlagt bredbånd til områder som har et dårlig tilbud i dag, sier fylkesråden. Lurøy sitt prosjekt er veldig godt, og vil sørge for bredbånd til forholdsvis mange husstander. Det vil ha betydning for både næringslivet og de bosatte familiene i kommunen, avslutter fylkesråden

Artikkeltags