Kongens kansellisjef har i forsendelse til Fylkesmannen i Nordland, datert 24.05.18, meddelt at Hans Majestet Kongen har tildelt Kongens fortjenestemedalje til Birger Olaf Johannessen, Lurøy.

Anbefalingen ble fremmet av Lurøy Kystlag med tilslutning fra flere lag og foreninger på Onøy/Lurøy. Kommunen ved ordføreren, ga også en varm anbefaling til anmodningen om tildeling av medaljen, står det på nettsidene til Lurøy kommune.

- Kystlaget og Velforeninga hadde laget et flott arrangement på Lurøy ungdomshus fredag 29. juni 2018 der ordfører Carl Einar Isachsen overrakte medaljen.
Birger Johannessen takket for medaljen og nevnte spesielt kona og familien som gjorde at han kunne drive på slik som han har gjort. Han takket også bygda for tilliten.

Dagfinn Johansen bidro med en selvskrevet sang "Som to perler". Sangen omhandler øyene Onøy og Lurøy og er også en av Birgers yndlingssanger.

I tillegg til ordførerens tale, overrakte Roy Hagen blomster fra folket på Onøy og Lurøy og Einar Gaustad sa noen velvalgte ord.

Mange av bygdas befolkning hadde møtt opp og koste seg med kaffe og kaker utover kvelden. Takk til Velforeninga og Kystlaget for et verdig arrangement, står det på kommunens nettsider.