Tre oppdrettsselskap i Lurøy går sammen for å overvåke miljøet i elvene

Artikkelen er over 2 år gammel

Tre oppdrettsselskap i Lurøy går sammen for å overvåke elvene i nærmiljøet.

DEL

Det er kyst.no som skriver at Nova Sea AS, Lovundlaks AS og Kvarøy Fiskeoppdrett AS går sammen for å overvåke elvene i nærmiljøet. De tre bedriftene produserer rundt 55.000 tonn laks det siste året, og en stor del av produksjonen er i Lurøy og nabokommunene.

De har nå inngått samarbeid med firmaene Ferskvannsbiologi AS og Skandinavisk naturovervåking AS. De har sammen utarbeidet en plan for overvåking av elver og vassdrag med sjøvandrende laksefisk i kystområdet mellom Leirfjorden og Glomfjorden, i første omgang for de tre neste årene.

Den planlagte overvåkingen vil foruten å fremskaffe oppdatert status for fiskebestandene, som de respektive elveeierne kan benytte i sitt arbeid med å forvalte elvene på en god måte, også se på mulighetene for å styrke de lokale bestandene av laksefisk.

– Vi har invitert de relevante forvaltningsmyndighetene til å delta i utformingen av overvåkingsprosjektet. Etter nærmere dialog med de ulike elveeierne vil metoder som drivtelling og videoovervåking stå sentralt for å fremskaffe oppdatert kunnskap om status for fiskebestandene i vassdragene, skriver de tre selskapene i en pressemelding.

Artikkeltags