Lurøy Senterparti stiller til valget med to kvinner på topp

Senterpartiet i Lurøy har gjennomført sitt årsmøte og har nominasjonslista for valget neste høst klar. Målet er å beholde ordførervervet.

Senterpartiet i Lurøy har gjennomført sitt årsmøte og har nominasjonslista for valget neste høst klar. Målet er å beholde ordførervervet. Foto:

DEL

Lurøy Senterparti hadde nominasjons- og årsmøte på Hestmona, og lista til kommunevalget i 2019 er nå klar.

Ordfører Carl Einar Isachsen jr. har ikke ønsket å stille til gjenvalg er Lurøy Senterparti, og partiet skriver i en pressemelding at de er glad for at Nina Bentzen har takket ja til å stille som ordførerkandidat.

– Hennes engasjement i lokallaget, for kommunen og innsatsen i kommunestyret de siste fire årene gjør henne til en naturlig og god kandidat, skriver de i pressemeldingen.

Iren Beathe Teigen blir varaordførerkandidat.

Trygghet og trivsel

Lurøy Senterparti skriver at de også i årene framover skal være pådrivere for at alle kretser skal få tjenester og tilbud som gir bolyst, trygghet og trivsel.

– Lurøy kommune har stått i flere større utfordringer de siste fire årene, noe vårt lokallag har jobbet hardt på alle plan. Vi ser med bekymring på den økte sentraliseringstakten som både stat og fylke utsetter oss for, skriver de.

Følgende saker har har tatt mye tid og oppmerksomhet i partiet: Nytt samferdselskart med det de omtaler som dramatiske kutt i Lurøy, ambulanseplan med flytting av ambulansebil fra Lurøy innland til Utskarpen, kommunesammenslåing, inntektssystemet som gir kommunen lavere økonomiske rammer enn før og forslag om nedleggelser av tannlegekontor i kommunen.

– Samtidig har vi klart å holde fokus på viktige prioriteringer i egen kommune. Vi har blant annet fremmet forslag om, og fått satt i gang et vekst og utviklingsprosjekt. Vi har beholdt skoler og barnehager i alle kretser til tross for store økonomiske nedtrekk. Vi har satt miljøbevissthet og holdningsskapende arbeid på agendaen og prioritert tiltak som på ulike måter løfter alle våre kretser og Lurøy kommune som helhet, skriver de.

Lurøy Senterparti skal bruke vinteren på å lage et valgprogram for de neste fire årene. De er krystallklare på at det ikke er tvil om at de ønsker å beholde ordførervervet.

Valgløfte er at Senterpartiet skal gjøre sitt for en fortsatt positiv utvikling i Lurøy.

Hele lista

Dette er lista, med de to første kumulert:

1. Nina Bentzen, Onøy

2. Iren Beathe Teigen, Tonnes

3. Mats Verner Mathisen, Sørnesøy

4. Steinar Ranheim, Aldersund

5. Anne Katrine Meland, Lovund

6. Stig Joar Krogli, Sleneset

7. Anders Isachsen, Hestmona

8. Matts J. Bentzen, Onøy

9.   Siv Olsen, Sørnesøy

10.   Stig B. Teigen, Konsvikosen

11. Unn Helen Guravik, Onøy

12. Odd Even Pedersen, Aldra

13. Kathrine Pedersen, Konsvikosen

14. Normann Nordås, Onøy

15. Aslaug S. Frogner, Selnes

16. Bent Harald Sund, Onøy

17. Linda Mathisen, Sørnesøy

18. Jørn Børre Johansen, Konsvikosen

19. Kirsten Dahl, Sørnesøy

20. Eystein Albertsen, Aldersund

Artikkeltags