Gå til sidens hovedinnhold

Må kutte mye, men satser én milliard på fylkesveier, bruer, tunneler og nye hurtigbåter

Artikkelen er over 2 år gammel

Da nestleder i Nordland fylkesråd, Svein Eggesvik (Sp), la fram budsjett og økonomiplan 2020-2023, ble nedgangen i inntektene en tydelig føring for satsingene.

Med en nedgang i overføringene fra staten på 486 millioner kroner fra 2017-2023, legger manglende inntekter tydelige føringer også for budsjettet 2020 og økonomiplanen 2020-2023, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

- Vi kan ikke bruke mer penger enn vi får inn. Vi er pålagt å legge et budsjett som går i balanse, poengterer fylkesrådets nestleder Svein Eggesvik (Sp).

Nye inntektsnøkler

Med det politiske ansvaret for Nordland fylkeskommunes økonomistyring, slår Eggesvik fast at man i dette budsjettet ser utslagene av de nye inntektsnøklene.

– Vi har tidligere varslet at det kommer strammere tider. Regjeringens endring i hvordan man beregner inntektene til fylkene slår nå ut for fullt. I tillegg gir nedgangen i antall 16-åringer utslag, og vil forverre seg de kommende årene. I dette budsjettet ser vi framtidsbildet der vi må redusere tjenestene på flere områder, utdyper Eggesvik.

Samferdsel bygger Nordland

Likevel finner Eggesvik grunn til å løfte fram at det tross alt satses på mange områder. Han ønsker å ta hele Nordland i bruk. Til det kreves det satsinger på samferdselssektoren.

– Vi setter av én ekstra milliard kroner til satsing på fylkesveiene, 400 millioner til bruene, 370 millioner til tunneler, 65 millioner kroner i ulike trafikksikkerhetstiltak, og investerer 430 millioner kroner i nye hurtigbåter. For å nevne noe.

Økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020 (PDF, 3 MB)

Eggesvik skjønner reaksjonene på endringene i hvilke skoletilbud som tilbys ved de 16 videregående skolene i fylket. Men påpeker at nedgangen i antall 16-åringer gjør at man i større grad må se regionene som en helhet.

– Vi må bruke pengene vi har til rådighet på en best mulig måte. Da må vi både ha så fulle klasser som mulig, og vi må tilby de utdanningene som treffer nærings- og arbeidslivet i de enkelte regionene. Ikke minst må vi sikre at det finnes læreplasser til de fagområdene vi tilbyr, underbygger Eggesvik.

Klimabudsjett

Fylkesrådet i Nordland satser grønt. Eggesvik legger FNs bærekraftsmål til grunn når også klima- og miljøperspektivet er gjennomgående i budsjettarbeidet.

– Bodø skal bli en av landets første el-buss-byer. Vi bygger ut alle sambandene på fylkesvei 17 til å bli null- og lavutslipps-samband. Og vi skal for første gang legge fram et eget klimabudsjett parallelt med at vi legger fram vårt forslag til budsjett og økonomiplan, avslutter nestleder i fylkesrådet i Nordland, Svein Eggesvik.

Kommentarer til denne saken