Må sette ned farten på gang- og sykkelveien på grunn av dårlig sikt

Denne uken foregår det igjen arbeid ved rundkjøringen på Mjølan.