3.328 kvinner i Rana får invitasjon. Fire prosent må regne med å bli sendt videre til grundigere undersøkelse

Fram til desember skal 3.328 kvinner i Rana mammografiundersøkes.

DEL

Mandag kommer mammografibussen tilbake til Rana, og den skal stå vest for SEFF-gården ved jernbanestasjonen, melder Mammografiprogrammet i en pressemelding.

Alle kvinner i kommunen som er født mellom 1951 og 1970 blir invitert til mammografiundersøkelse. Det er 3.328 kvinner som skal inviteres.

I forrige runde møtte 82 prosent av de inviterte kvinnene fra kommunen.

Alle som deltar vil få svarbrev fra kreftregisteret eller sitt brystdiagnotiske senter, de fleste i løpet av 14 dager etter undersøkelsen. Rundt fire prosent av dem som møter til mammografi, må regne med å bli innkalt til grundigere undersøkelser ved Nordlandssykehuset.

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner mellom 50 og 69 år om mammografi annet hvert år. Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft. Siden oppstarten av mammografiprogrammet i 1995/96 er det gjennomført 3,4 millioner screeningundersøkelser og det blir oppdaget nær 1.100 nye brystkrefttilfeller hvert år, de fleste på et tidlig stadium.

Artikkeltags