Snart starter årets asfaltsesong. Over 700.000 tonn asfalt skal legges på nesten 900 km riksvei i løpet av året.

Statens vegvesen har nå inngått 27 kontrakter til en samlet verdi av 1100 millioner kroner for vedlikehold av vegdekket langs riksveiene våre.

Her finner du kart over strekningene Statens vegvesen skal asfaltere i 2022.

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken.

Tidligere var det vanlig å ha lavest pris som tildelingskriteriene på asfaltkontraktene. Nå stiller Statens vegvesen også klima- og miljøkrav i sine kontrakter.

I 24 av årets 27 asfaltkontrakter er CO2-utslipp vektlagt ved tildeling av kontraktene. I én kontrakt kan entreprenøren få redusert sin konkurransesum dersom de leverer spesifiserte tilleggsytelser som forbedrer asfaltdekkets kvalitet eller reduserer de miljømessige konsekvensene. I de to siste kontraktene er det stilt krav om at halvparten av asfalten i kontrakten skal være lavtemperaturasfalt.

Fire av kontraktene er pilotkontrakter hvor en kombinasjon av asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjorde hvilken entreprenør som vant anbudet. Her får entreprenørene frihet til selv å velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksvegene. Dette gjøres ved hjelp av en laserskanner.