Mann stoppet med stjålet bil sa den tilhørte hans avdøde farmor, men hun var vitne til tyveriet