Mats (19) flyktet fra skolen og laget sin egen arbeidsplass: – Jeg er ikke laga for skolebenken. Det er helt sikkert

Mats Reidar Tjolmen (19) likte seg verken i byen eller på skolebenken. Etter tre uker ga han opp skolen og reiste hjem til Hattfjelldal.