Gå til sidens hovedinnhold

MDG Rana: Industrien skal få handlingsrom og vilkår til å utvikle seg i ei grønnere retning, derfor er vi for at det skal bygges flyplass

Satsingen er også en samfunnskamp for å gjøre regionen så attraktiv at unge folk heller vil bo her enn å flytte til Oslo. Det handler om attraktive arbeidsplasser, boforhold og fritidsmuligheter. Visjonen er å bli Norges grønne industrihovedstad, skriver leder i MDG Rana, Olav Nyjordet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et leserinnlegg i Rana Blad i mars uttrykte MDG Vefsn at de kom til å arbeide mot flyplassen på Hauan. Dette ble gitt motsvar med et godt innlegg fra Mats Hansen i Venstre.

Alle Ranas politiske søsterpartier sør på Helgeland er mot at det skal bygges flyplass på Hauan. De ser på dette som en trussel for dem. Derfor brukes mye energi i deres kamp. Dette føles ganske frustrerende.

Vi i Mdg har klima og miljø som øverste kampsaker i vårt politiske arbeid. Mdg Rana har en rekke saker som vi har fått gjennomslag for gjennom samarbeidet med posisjon. Den største saken er innføring av klimabudsjett hvor kommunen har årlige mål for nedtrapping av klimagassutslipp fram til 2030 slik at kommunen når sine mål i Parisavtalen. Dette skal det føres regnskap over med årlig revisjon slik at kan korrigeres. Dette vil føre til en rekke tiltak i kommunen og krav til tjeneste og vareleverandørene til kommunal sektor i Rana.

Les også

Vefsn MDG: Det argumenteres med at Hauan er forutsetning for å etablere grønn næring i Rana og på Helgeland. Det er en bløff

Vi jobber også for at industrien skal få handlingsrom og vilkår for å utvikle seg i ei grønnere retning. Mdg Rana er derfor for at det bygges ny flyplass på Hauan. Det er uttrykt i vårt lokale partiprogram som vi har gått til valg på. Vi ønsker ikke at det skal herske noen tvil om dette.

Å få flytrafikken fra fossilt drivstoff over til renere løsninger er ifølge NTNU helt reelt både på lange og korte distanser. Fly kommer i overskuelig fremtid til å være en viktig del av samferdselen. Kampen for å få flyene miljøvennlige står egentlig om å få bort fossil framdrift fortest mulig. Teknologien finnes allerede, men fossilt drivstoff er enda for billig i forhold til andre alternativ. Når den kampen er vunnet, vil fly som transportmiddel kunne være mere aktuelt i noen områder enn vei og jernbane, da flyplasser vil bygge ned mindre natur.

Les også

Dette er en helt feilaktig påstand som avslører at MDG ikke forstår hvordan man legger til rette for grønn vekst og etablering av nye arbeidsplasser

Flyplassen på Røssvoll har dårlige innflygingsforhold og lav regularitet. Den har tidvis vært drevet med dispensasjon. Stadig økende sikkerhetskrav gjør at den er i ferd med å gå ut på dato. Det er også viktig, som Mats Hansen skriver i sitt innlegg, at alle nye industriaktører i Rana peker på tilgang til flyplass og havn som viktig for sine etableringer.

Vi har en industri som er meget innovativ. Spesielt med tanke på samarbeid om prosesser for lavutslipp av klimagasser og utnyttelse av energi. Det foregår nå etablering av batterifabrikk som skal bidra stort til å ta ned klimaavtrykket for transportsektoren i verden. Det satses stort i Rana og flyplassen er en del av denne satsingen.

Satsingen er også en samfunnskamp for å gjøre regionen så attraktiv at unge folk heller vil bo her enn å flytte til Oslo. Det handler om attraktive arbeidsplasser, boforhold og fritidsmuligheter.

Visjonen er å bli Norges grønne industrihovedstad.

Olav Nyjordet

Mdg Rana

Kommentarer til denne saken